Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

Prawo    
ocena

Zakłócanie ciszy nocnej jest bardzo popularnym wykroczeniem, za które może ukarać policja lub straż miejska. Na podstawie jednego przepisu policja może również interweniować w ciągu dnia, gdy natężenie hałasu przekracza znacznie przyjęte powszechnie normy.

Co grozi za zakłócanie ciszy nocnej?

sxc.hu

Zakłócanie ciszy nocnej (lub dziennej) jest wykroczeniem polegającym na zakłócaniu spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego. Zachowaniem, jakie uznaje się za zakłócanie, jest: krzyk, hałas, alarm lub inny wybryk (np. nieobyczajny – wywołujący zgorszenie w miejscu publicznym).1 Kary, jakie ustawa przewiduje za zakłócanie ciszy nocnej, to:
1.areszt – w wymiarze od 5 do 30 dni
2.ograniczenia wolności – w wymiarze 1 miesiąca
3.grzywny – w maksymalnej wysokości do 5.000 zł

W przypadku wykroczenia polegającego na zakłócaniu ciszy nocnej funkcjonariusz policji czy straży miejskiej zamiast mandatu karnego czy skierowania do sądu rejonowego wniosku o ukaranie, może zastosować środek karny w postaci nagany, jeżeli uzna, że uwzględniając okoliczności czynu i osobę sprawcy zastosowanie nagany jest wystarczające do wdrożenia poszanowania prawa.2

Jeżeli policjant nałoży na nas mandat karny za zakłócanie ciszy nocnej, mamy prawo go nie przyjąć – wówczas zostanie sporządzony wniosek do sądu rejonowego o ukaranie. Przed sądem sprawca wykroczenia może korzystać z pomocy prawnika i bronić się skutecznie, zwłaszcza jeżeli nie było możliwości wyjaśnienia policjantowi, dlaczego popełniono wykroczenie. Należy pamiętać, że sąd wymierzając karę bierze pod uwagę następujące okoliczności łagodzące:

- działanie sprawcy wykroczenia spowodowane ciężkimi warunkami rodzinnymi czy osobistymi
- działanie pod wpływem uzasadnionego silnego wzburzenia
- działanie z powodów zasługujących na uwzględnienie (usprawiedliwionych okolicznościami)
- dotychczasowy tryb życia sprawcy wykroczenia3

Sąd także bierze pod uwagę okoliczności obciążające sprawcę, zwłaszcza jeżeli czyn opisany jako zakłócanie ciszy nocnej został popełniony:

- gdy sprawca działał pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy innych podobnych substancji
- w okolicznościach wskazujących na to, że czyn miał charakter chuligański. Charakter chuligański wykroczenia polega na umyślnym godzeniu w porządek publiczny lub spokój publiczny – bez powodu - - lub z błahego powodu. W przypadku wykroczenia o charakterze chuligańskim nie jest możliwe udzielenie nagany.
- w przypadku wykroczenia polegającego na zakłócaniu ciszy nocnej karalne są również pomocnictwo i podżeganie4

Policja często również interweniuje, gdy ciszę nocną zakłócają uporczywie szczekające w porze nocnej psy. Takie interwencje są uzasadnione, gdyż to właściciel odpowiada za zachowanie pupila i powinien zapewnić psu takie warunki w nocy, by ten nie wył i nie szczekał uporczywie.

Obowiązki w zakresie utrzymania psa obciążają właściciela zwierzęcia i możemy zostać ukarani mandatem za zachowanie naszego pupila, sprawa może także trafić do sądu. W taki przypadku należy w drodze obrony wykazać, że wobec zwierzęcia zastosowano właściwe środki ostrożności, że pies niepokoił się hałasami dobiegającymi z korytarza czy zza ściany, nie został zamknięty sam itp.

Czy uważacie, że kara za zakłócanie ciszy nocnej jest adekwatna do winy? Wypowiedzcie się!

1. Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń
2. Art. 36 Kodeksu wykroczeń
3. Art. 33 § 3 Kodeksu wykroczeń
4. Art. 51 § 3 Kodeksu wykroczeń

OCENA
4.80
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =