Co grozi za złożenie PIT-u po terminie?

Prawo    
ocena
Za spóźnienie się ze złożeniem PIT-u grozić nam może grzywna, a gdy mamy do zapłacenia podatek - naliczane będą karne odsetki.

Choć na złożenie deklaracji we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym mamy bardzo dużo czasu, bo aż 4 miesiące, i tak co roku znajdują się osoby, które zapominają złożyć PIT w terminie. Urzędy skarbowe często w ostatnich tygodniach kwietnia wychodzą nam naprzeciw, wydłużając godziny pracy, tak abyśmy zdążyli złożyć naszą deklarację przed 30 kwietnia. Gdy jednak mimo wszystko nie zdążymy, co grozi nam za spóźnienie?

Konsekwencje finansowe

Niezłożenie PIT-u w terminie wiąże się z konsekwencjami uregulowanymi w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 54 osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie składa deklaracji, narażając tym samym podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie.

Oczywiście wymiar kary zależy od kwoty podatku, który został narażony na uszczuplenie. Im większy, tym nasza kara niestety będzie wyższa. Trzeba również pamiętać o tym, że sprawa każdego spóźnialskiego podatnika będzie rozpatrywana indywidualnie poprzez określenie jego sytuacji materialnej.

Odsetki

O ile z naszego zeznania nie wynika, że musimy zapłacić podatek, wtedy regulujemy tylko mandat karny i sprawa jest załatwiona. Jeżeli jednak okazuje się, że nie dość że spóźniliśmy się ze złożeniem PIT-u, to jeszcze musimy zapłacić podatek za dany rok, wówczas musimy się liczyć z jeszcze jedną przykrą konsekwencją, a mianowicie - odsetkami. Odsetki będą naliczane za każdy dzień zwłoki w zapłacie podatku.

Wyjście z sytuacji

Nie jest jednak aż tak źle, jak mogłoby się wydawać, gdyż Kodeks karny skarbowy przewiduje pewien przywilej dla podatników. Mowa o tzw. czynnym żalu. Polega on na zawiadomieniu urzędu skarbowego o popełnieniu przez nas wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, podając wszystkie istotne okoliczności tego czynu (art. 16).

Trzeba pamiętać, że z czynnego żalu skorzystamy jedynie w sytuacji, kiedy pisemnie złożymy zawiadomienie w urzędzie skarbowym. Jeśli do zapłaty mamy podatek, skorzystanie z czynnego żalu będzie możliwe jedynie wtedy, gdy uiścimy całą kwotę wraz z naliczonymi odsetkami w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli urząd skarbowy dowiedział się już o naszym spóźnieniu lub niezapłaceniu podatku albo jeżeli rozpoczął już postępowanie wobec nas, wówczas skorzystanie z czynnego żalu będzie niemożliwe.

Zatem nawet jeżeli spóźniliśmy się ze złożeniem PIT-u, lepiej czym prędzej udać się do skarbówki i złożyć czynny żal, aniżeli czekać aż ona sama upomni się o nas.  

Zdarzyło Wam się spóźnić ze złożeniem PIT-u? Jakie ponieśliście konsekwencje?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =