Co to jest franczyza społeczna?

Prawo    
ocena

Pierwowzorem franczyzy społecznej jest ta forma znana ze świata biznesu. Polega ona na tworzeniu bliźniaczego projektu firmowego w oparciu o prawo do posługiwania się jej marką, własnością intelektualną czy know-how. Często się zdarza, że w początkowej fazie nowo powstający podmiot może liczyć na pomoc finansową. Firma - matka narzuca system zarządzania i pobiera część uzyskanych zysków.

Co to jest franczyza społeczna?

photoxpress.com

W przypadku franczyzy społecznej chodzi przede wszystkim o osiągnięcie określonych celów społecznych, a nie maksymalizację zysku. Pod wieloma aspektami przypomina ona jej biznesowego odpowiednika. Zawierana jest umowa, określająca zasady współpracy pomiędzy partnerami. Nie ma jednak opłat, które trzeba ponosić za prawo korzystania z marki.

Cechą charakterystyczną jest także bardziej demokratyczny charakter zarządzania. Zasady, które regulują współpracę nie należą do tak sztywnych jak w przypadku franczyzy zwykłej. Występuje większa elastyczność, która objawia się między innymi wymianą doświadczeń czy wspólnym podejmowaniem decyzji. Jednak o sukcesie franszyzy decydują, m. in. dobrze dobrani i rozumiejący się partnerzy. Należy też mieć dobrze opracowany model biznesowego rozwoju przedsięwzięcia. Do walorów franczyzy należą, m. in. wzmacnianie pozytywnych skutków społecznych bez rozrostu przedsiębiorstwa. Natomiast ci, którzy decydują się na tą formę współpracy korzystają ze sprawdzonych już wzorców. W przypadku, gdy mamy do czynienia z mocną marką, wzrasta także wiarygodność podmiotu, który powstał.

To rozwiązanie dla przedsiębiorstw społecznych, które posiadają silną pozycję na rynku. Nowe powstałe podmioty, które widzą w niej sposób osiągniecia szybkiego wzrostu i popularyzowania swojej marki, nie powinny raczej wybierać tej formy. Wybór franczyzy jako sposobu działania przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z podjęciem odpowiedzialnej decyzji. Potrzebują one silnej marki, znanej i konkurencyjnej na rynku. Niezwykle ważna jest szczera relacja między fraczyzodawcą a franczyzobiorcami.

Ci ostatni muszą czuć, że są traktowani jak prawdziwi partnerzy i posiadać wsparcie firmy - matki. Kolejnym warunkiem jest posiadanie stabilnego (i sprawdzonego) modelu biznesowego. Kolejnym elementem decydującym o sukcesie franczyzy jest zrównoważenie celów społecznych oraz komercyjnych. Bardzo ważne jest wskazanie miejsca, w którym przebiega granica pomiędzy pracownikiem a klientem. Cele społeczne nie mogą być zbyt ambitne, ponieważ franczyzobiorcy mogą im nie podołać. Muszą on także dysponować odpowiednią wiedzą biznesową, która umożliwi im przetrwanie na wolnym rynku.

Co myślicie na temat franczyzy społecznej? Podzielcie się swoimi opiniami.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =