Co to jest NIP?

Prawo    
ocena

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, jak sama nazwa wskazuje, służy w naszym kraju identyfikacji podatników. NIP składa się z dziesięciu cyfr i jest nadawany przez naczelnika urzędu skarbowego. W ostatnim czasie zmianie uległy przepisy prawne dotyczące identyfikatora podatkowego jakim jest NIP. Czym zatem jest NIP i jaką rolę spełnia obecnie w identyfikacji podatkowej? Przedstawiamy kluczowe zagadnienia.

Co to jest NIP?

photoxpress.com

Znaczenie NIP

Trzy pierwsze cyfry dziesięciocyfrowego Numeru Identyfikacji Podatkowej oznaczają kod urzędu skarbowego, który nadał dany numer. Początkowo kod urzędu skarbowego składał się jedynie z cyfr od 1 do 9, natomiast począwszy od 2004 r., w związku z powstaniem nowych urzędów skarbowych dopuszczono możliwość używania zera jako drugiej cyfry kodu. Przykładowo zatem kod 106 oznacza Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie. Ostatnia cyfra NIP jest cyfrą kontrolną.

Dawniej grupy cyfr NIP - u były oddzielane łącznikiem (grupowanie cyfr w przypadku osób fizycznych przybierało postać XXX-XXX-XX-XX, a w odniesieniu do firm XXX-XX-XX-XXX). Obecnie nie praktykuje się tego w zapisie numeru.

Zastosowanie identyfikatora podatkowego NIP

Dotychczas kontakty z urzędem skarbowym polegały na posługiwaniu się Numerem Identyfikacji Podatkowej. Wraz z początkiem bieżącego roku wprowadzono istotne zmiany do ustawy z dn. 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29.07.2011 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1016) NIP jest identyfikatorem podatkowym w odniesieniu do podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

Prowadzący działalność gospodarczą będą występować do urzędu skarbowego ze zgłoszeniem identyfikacyjnym tylko raz niezależnie m.in. od formy opodatkowania, liczby oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. NIP pozostaje także identyfikatorem podatkowym dla płatników składek społecznych, nie prowadzących działalności gospodarczej przykładowo zatrudniających opiekunki do dziecka.

Tymczasem w odniesieniu do podatników będących osobami fizycznymi, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Numer NIP (lub PESEL w przypadku osób fizycznych) zgodnie z Ustawą o NIP musi zostać podany przez podatnika w dokumentach związanych z  zobowiązaniami podatkowymi oraz należnościami niepodatkowymi pobieranymi przez organy celne i podatkowe.

 

Źródła:

[1] Numer identyfikacji podatkowej – NIP, gazetaprawna.pl, dostępny w Internecie: http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/podatki/hasla/334593,numer_identyfikacji_podatkowej_nip.html.

[2] Małgorzata Żujewska, Jaki identyfikator stosować: NIP czy PESEL?, Gazeta Podatkowa nr 2 (834) z dnia 2012-01-05, dostępny w Internecie: http://inwestycje.pl/moje_podatki/Jaki-identyfikator-stosowac-NIP-czy-PESEL-;152432;0.html.

Posiadacie NIP?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =