Co to jest REGON?

Prawo    
ocena

W odniesieniu do działalności podmiotów gospodarczych, zarówno w języku potocznym, jak i fachowym często używa się terminu REGON. Czym jest REGON i jakie ma znaczenie do prowadzących działalność gospodarczą?

Dwa znaczenia terminu REGON

Pojęcie REGON bywa niejednoznacznie rozumiane, ze względu na to, że używa się go w dwóch znaczeniach. Po pierwsze poprzez termin REGON jest rozumiany Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, który prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ten rejestr statystyczny obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i ich jednostki lokalne. Ponadto REGON oznacza także składający się z dziewięciu cyfr numer REGON – nadawany podmiotom gospodarczym w przywołanym rejestrze.

Numer REGON

Dziewięciocyfrowy numer statystyczny, w którym pierwsze osiem cyfr stanowi liczbę porządkową, a dziewiąta jest cyfrą kontrolną. Jest on nadawany podmiotom gospodarczym po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. Wyjątek stanowią jednostki lokalne. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w różnych województwach (jednostki lokalne) obowiązuje czternastocyfrowy numer REGON, w którym pierwsze dziewięć cyfr jest tożsame z numerem REGON jednostki macierzystej, dziesiąta, jedenasta, dwunasta i trzynasta stanowią liczbę porządkową przypisaną jednostce lokalnej, a ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną.

W jakich sytuacjach konieczne jest nadanie nowego numeru identyfikacyjnego REGON?

Numer REGON jest przyznawany podmiotom gospodarczym w celach identyfikacyjnych, jest niepowtarzalny i zasadniczo nie podlega zmianom. Warto podkreślić, że numer ten nie przechodzi także na następcę prawnego. Niezmienność numeru REGON oznacza, że wszelkie zmiany cech podmiotu, jak i likwidacja, a następnie ponowne podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, nie powodują konieczności nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON. Tymczasem zmiana szczególnej formy prawnej podmiotu gospodarczego, powoduje, że zostaje on wykreślony z rejestru oraz ponownie do niego wpisany, co wiąże się z koniecznością nadania nowego numeru identyfikacyjnego REGON.

Jak zostaje nadany numer REGON?

Istotne jest, że aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i tym samym mieć nadany numer REGON należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Z wzorami wniosków można się zapoznać w urzędach statystycznych oraz na stronie internetowej urzędu statystycznego.

Posiadacie REGON? Mieliście jakieś problemy z jego uzyskaniem? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =