Prawo Co to jest sprawa cywilna?

Co to jest sprawa cywilna?

-

Sprawy cywilne [1] to nie tylko te w znaczeniu materialnym – czyli wynikające ze stosunków uregulowanych w prawie cywilnym (Kodeksie cywilnym), rodzinnym i opiekuńczym (Kodeks postępowania rodzinnego i opiekuńczego) czy prawie pracy (Kodeks pracy). Sprawą cywilną jest każda sprawa, która jest przedmiotem sądowego postępowania cywilnego (zarówno procesowego jak i nieprocesowego). Poza sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym, doktryna prezentuje ujecie spraw cywilnych w znaczeniu formalnym – które ze swej istoty nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu „sprawami cywilnymi” – lecz są rozpoznawane według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do spraw cywilnych w znaczeniu formalnym należy zaliczyć sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz niektóre sprawy administracyjne.

Postępowanie cywilne dzieli się według Kodeksu postępowania cywilnego na postępowania procesowe: zwykłe oraz odrębne, takie jak postępowania:

1. w sprawach małżeńskich (rozwód, separacja)

2. ze stosunków między rodzicami a dziećmi (zwłaszcza alimenty)

3. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

4. naruszenie posiadania

5. gospodarczych

6. postępowanie nieprocesowe w którym rozpatrywane są sprawy z zakresu:

– prawa osobowego (postępowanie o uznanie za zmarłego, postępowanie o stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie);

– sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi, sprawy o przysposobienie, z zakresu opieki, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką);

– sprawy z zakresu prawa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia, przepadek rzeczy, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe);

– sprawy z zakresu prawa spadkowego (zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu, wyjawienie przedmiotów spadkowych, zarząd spadku nie objętego, dział spadku, itp.);

– sprawy depozytowe.

Do spraw cywilnych można zaliczyć również:

– sprawy rozpatrywane w wyniku powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni z powodu jej sprzeczności z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami albo godzącej w interesy spółdzielni lub mającej na celu pokrzywdzenie członka [2];

– sprawy rozpoznawane przez sądy dotyczące unieważnienia, sprostowania czy ustalenia treści oraz sporządzenia aktu stanu cywilnego [3];

– sprawy dotyczące odtworzenia dyplomów naukowych i świadectw ukończenia szkół, praktyk zawodowych oraz nauki zawodu lub odtworzenia innych utraconych dokumentów;

– sprawy rozpatrywane przez sądy na skutek wniosku o zastosowanie wobec określonej osoby leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego czy dotyczące umieszczenia (przymusowego) w szpitalu psychiatrycznym. [4]

Źródła:

[1] art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego

[2] art. 42 § 3 i 4 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

[3] art. 30-33 i 86 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

[4] art. 26 ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Badania stawów biodrowych u niemowląt

W wielu szpitalach, rodzice zabierający nowo narodzone dziecko do domu, otrzymują skierowanie do ortopedy lub poradni preluksacyjnej na USG stawów biodrowych. Jest to niezwykle ważne badanie konieczne do wykonania najlepiej pomiędzy czwartym a szóstym tygodniem życia maluszka.

Gołąbki z kaszą, z mięsem – kalorie, wartości odżywcze

Gołąbki babci – najlepsze na świecie, pełne smaku, pachnące rodzinnym domem, przypominające o błogich czasach dzieciństwa. Każda wizyta u niej kończyła się porcyjką tego przysmaku, szczelnie zamkniętą w plastikowym pudełeczku, aby nikt niepożądany się do nich nie dobrał. Niezapomniane chwile.

Zobacz też

Bazylia – właściwości, działanie, zastosowanie

Nazwa bazylii pochodzi z języka greckiego od słowa „basilikos” oznaczający „królewski”. Po oderwaniu kawałka listka i lekkim jego zgnieceniu unosi się zapach niesamowity w swej intensywności, ostrości i głębi. Zapach, którego trudno jest nie zapamiętać i trudno porównać z zapachem jakiejkolwiek innej rośliny.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: