Czy aborcja w Polsce jest legalna?

Prawo    
ocena

Spór o przerywanie ciąży odżywa w naszym kraju dość systematycznie, z reguły podczas kampanii wyborczych. Od lat (od 1993 r.) jednak nic się w tej kwestii nie zmienia, bo prawo w Polsce dopuszcza dokonania aborcji tylko w trzech konkretnych przypadkach.

Czy aborcja w Polsce jest legalna?

photoxpress.com

Aborcja to zamierzone i przedwczesne zakończenie ciąży, do którego dochodzi w wyniku interwencji zewnętrznej, poprzez przeprowadzenie zabiegu lekarskiego lub przyjęcie przez ciężarną środków farmakologicznych. Efektem jest śmierć zarodka lub płodu.

Według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia co roku w Polsce dochodzi do około 500 legalnych aborcji. Tymczasem Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny twierdzi, że Polek, które w podziemiu aborcyjnym lub za granicą przerywają ciążę, jest nawet 80-200 tysięcy. Organizacje pozarządowe broniące praw kobiet są zgodne: rynek nielegalnych aborcji ma się w Polsce bardzo dobrze, a wszystko przez przepisy, które nie pozwalają kobietom decydować o swoim ciele.

Aborcja według prawa

Formalnie aborcja jest w Polsce zakazana prawnie z wyjątkiem trzech ściśle określonych przypadków. Mowa tu więc o aborcji warunkowej. W naszym kraju legalnie aborcji można dokonać tylko wtedy, gdy:

1. ciąża jest zagrożeniem dla życia lub zdrowia kobiety (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej),

2. w wyniku badań prenatalnych lub na podstawie innych przesłanek medycznych można stwierdzić ciężkie i nieodwracalne upośledzenie (uszkodzenie) płodu lub jego nieuleczalną chorobę, zagrażającą jego życiu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej),

3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że do ciąży doszło w wyniku czynu zabronionego (gwałtu lub stosunku kazirodczego).
W przypadku dwóch pierwszych okoliczności decyzję o aborcji podejmuje lekarz inny niż przeprowadzający zabieg, natomiast fakt z pkt. 3 stwierdza prokurator. Ważną rolę odgrywa tutaj także czas, ponieważ ciążę będącą wynikiem czynu zabronionego legalnie można przerwać tylko do 12 tygodnia jej trwania.

Jak uzyskać zgodę na zabieg?

Zgodę na wykonanie zabiegu musi w formie pisemnej wyrazić sama ciężarna, natomiast jeżeli jest ona osobą niepełnoletnią dodatkowo na przeprowadzenie aborcji zgodzić się muszą jej opiekunowie.

Ważne! Każdą aborcję, która nie zostanie podparta wymienionymi wyżej czynnikami, uważa się za nielegalną i za jej przeprowadzenie grozi kara pozbawienia wolności. Odpowiada tu zarówno lekarz, jak i ciężarna.

 

Źródła:

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąż

Uważacie, że aborcja w Polsce powinna być całkowicie legalna? A może jednak zakazana w każdym możliwym przypadku? Czekam na Wasze komentarze.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =