Prawo Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

Czy na budowę altanki potrzebne jest pozwolenie?

-

Budowa altany w przydomowym ogrodzie lub na działce nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że same formalności związane z legalnym wybudowaniem altany nie będą ani zbyt skomplikowane, ani kosztowne.

Zgodnie z prawem, właściciela działki, który chce wybudować na działce wolno stojący parterowy budynek gospodarczy, wiatę (np. garażową) czy altanę, nie musi uzyskać pozwolenia na budowę, jeżeli:
– powierzchnia zabudowy altany nie przekracza 25 m2
– działka jest wystarczająco duża – liczba takich obiektów na działce nie przekracza 2 na każde 500m2 powierzchni działki.1

Podobnie – jeżeli altana ma powstać na działce w tzw. w rodzinnych ogrodach działkowych, można ją wybudować bez pozwolenia, gdy sam obiekt spełnia określone warunki:
– gdy powierzchnia zabudowy altany nie przekracza powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach
– powierzchnia nie przekracza 35 m2 poza granicami miast
– wysokość obiektu wynosi do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich2

Jeżeli planowana przez nas altana spełnia powyższe wymagania (zazwyczaj spełnia, gdyż altany nie są zbyt wielkimi obiektami), formalnością, jaką należy dopełnić, jest zgłoszenie zamiaru jej wybudowania w starostwie powiatowym na określonym formularzu. Zgłoszenie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu w odpowiednim referacie.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
– określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac budowlanych
– wskazać termin ich rozpoczęcia
– należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie (składane po groźbą odpowiedzialności karnej) o posiadanym przez inwestora prawie do dysponowania nieruchomością
– w zależności od potrzeb inwestor może zostać w ramach procedury zgłoszenia zobowiązany do przedstawienia rysunków, szkiców, itp., np.: naniesienia altany na mapkę działki wraz z innymi obiektami, aby udowodnić, że na każde 500m2 działki nie przypada więcej niż 2 takie obiekty, w tym planowana altana.

Zgłoszenie zamiaru wybudowania na działce altanki jest w zasadzie formalnością. Zgłoszenie należy jednak wnieść przed terminem planowanego rozpoczęcia prac. Do wykonywania prac budowlanych (lub montażowych) przy altanie można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.3

W praktyce mogą zdarzyć się przypadki, że budowa altany w planowanym przez nas miejscu może być problematyczne dla inwestora, np.: gdy altana została ustawiona nad zbiornikiem ścieków, nad przebiegającym rurociągiem gazowym. Właściwy organ może w drodze decyzji (na skutek naszego zgłoszenia) nałożyć na inwestora dodatkowe obowiązki (przykładowo uzyskanie dodatkowego pozwolenia choćby od sąsiada), jeżeli uzna, że prace związane z wybudowaniem altany mogą spowodować:
– zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia
– pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków w związku z prowadzeniem prac nad ociepleniem elewacji
– pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
– wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, w szczególności gdy granica budynku znajduje się równocześnie na granicy działki4.

W praktyce jednak powyższe decyzje nie są powszechnie wydawane i dotyczą raczej zamiaru budowania innych obiektów (basenów czy stawów, pomostów itp.).

A czy Wy staraliście się o pozwolenie na budowę altany ogrodowej? Wypowiedzcie się!

1. Art. 29 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 29 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4. Art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak działa PayPal?

Mało kto wie, że PayPal to firma z siedzibą w amerykańskimSan Jose w Kalifornii. Prowadzi ona serwis internetowy, umożliwiający przekazywanie pieniędzy pomiędzy użytkownikami poczty elektronicznej, bez konieczności dokonywania standardowych przekazów pieniężnych „papierowych”.

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnoprawne aktywne zawodowo mają szczególny status pracowniczy, który reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność oznacza w tym kontekście trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych w szczególności powodującą niezdolność do pracy w normalnych warunkach.

Zobacz też

Jaki prezent dla chłopaka na Mikołajki?

Przemierzasz długie kilometry po galeriach handlowych w poszukiwaniu idealnego prezentu mikołajkowego dla chłopaka? Pomimo ogromnego wyboru nie możesz zdecydować co kupić? Przeczytaj naszą poradę, a być może zainspiruje Cię ona do dalszego działania.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: