Czy reklama może zasłaniać okna?

Prawo    
ocena

Z prawnego punku wiedzenia zasłaniania okien mieszkań w budynkach wielorodzinnych jest niedopuszczalne. Od 18 czerwca 2011 r. obowiązują nowe przepisy, które mają pomóc mieszkańcom w walce z działaniami administracji budynków, pozwalających na wieszanie ogromnych banerów reklamowych na ścianach budynków. Tyle prawo, ale pozostaje jeszcze ekonomia. Gdzie obywatel może szukać pomocy i na jakie przepisy powinien się powołać w walce z reklamami, które zasłaniają okna?

Czy reklama może zasłaniać okna?

pixabay.com

Nowelizację wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.11.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, gdzie ustawodawca podkreślił znaczenie oświetlenia dziennego mieszkania. Dzięki tej zmianie lokator może skutecznie walczyć ze wspólnotą, czy spółdzielnią mieszkaniową - które dotychczas rzekomo „za zgodą” wszystkich mieszkańców zawierały umowy z reklamodawcami odnośnie wielkich płacht z reklamami, zasłaniających całe ściany budynków.

Sądy powszechne rozpatrujące te sprawy, przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia, przyznawały rację wspólnotom, gdyż podjęcie przez nią uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie takich umów było zgodne z prawem. Obecnie obowiązuje przepis art. 14a ust.3, który wyraźnie stanowi, że: „na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania”. Przepis powyższy niestety ogranicza się wyłącznie do ochrony praw mieszkańców do oświetlonego światłem dziennym mieszkania. Nie dotyczy zatem świecących w nocy reklam, na które również uskarżają się lokatorzy. Na podstawie aktualnego stanu prawnego warto wskazać pewne szczegółowe regulacje:

a) istnieje dopuszczalny wyjątek od zakazu przewidzianego w rozporządzeniu

Nadal można zawiesić reklamę na ścianie budynku (posiadającej okna) w czasie przeprowadzania remontów elewacji budynków wielorodzinnych, z czego rzecz jasna wspólnoty i właściciele kamienic chętnie korzystają. Poza tym przepisy nie dotyczą ścian budynków, które są pozbawione okien a także biurowców, akademików i hoteli.

Poza tymi wyjątkami należy uznać zakaz zasłaniania okien za bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nawet zgoda wszystkich mieszkańców budynku nie uprawnia do zawieszenia na nim baneru reklamowego.

b) sankcje pieniężne za złamanie zakazu zasłaniania okien

Karą za złamanie przepisów rozporządzenia i zawieszenie reklam zasłaniających okna jest grzywna w wysokości do 10.000 zł (dla osoby fizycznej, będącej właścicielem budynku) lub do 50.000 zł - dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Niestety, na samym początku postępowania prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego może to być tylko mandat, określony w Ustawie Prawo Budowlane. Dopiero zakończenie postępowania i wydanie nakazu usunięcia (rozbiórki) reklamy może prowadzić do nałożenia takich wysokich kar, w sytuacji, gdy właściciel czy zarządca budynku nie zastosuje się do nakazu.

Fakt jest niestety taki, że kary finansowe nawet w tych kwotach nie są wystarczająco surowe, zwłaszcza w porównaniu do korzyści, jakie właściciel budynku może czerpać z zawieszenia reklamy na całej ścianie. Kara przewidziana dla wspólnot i spółdzielni odpowiada w przybliżeniu miesięcznym wpływom z tytułu umowy zwartej z reklamodawcą.

c) podmioty egzekwujące stosowanie przepisów rozporządzenia

Organem administracji odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów prawa budowlanego jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaś w niektórych sytuacjach konserwator zabytków. Do tych organów można zwracać się ze skargą na administrację budynku mieszkalnego wielorodzinnego na łamanie przepisów rozporządzenia i zawieszenie niezgodnej z prawem reklamy, która przesłania nam światło w mieszkaniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.11.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 2009 nr 205 poz. 1584)

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

We Wrocławiu nadal zasłania się okna reklamą i nikt z tego powodu nie poniósł konsekwencji. Powiatowy Inspektor na skargę odpisuje że wszystko jest zgodnie z prawem - choć żadnych robót - remontu elewacji nie przeprowadza się. Czy skargę trzeba złożyć do Sztrasburga bo w Polsce nikt nie przestrzega prawo?

~ grama / 2011-12-11 16:16:55
oceń komentarz: (0) (0)

Niestety, zgodnie z prawem skargę do Trybunału w Strasburgu można wnieść jedynie po wyczerpaniu drogi sądowej w Polsce... Jeżeli takie postępowanie nie zostało wszczęte - skarga zostanie odrzucona, gdyż nie spełnia wymogów formalnych.

~ Ewelina / 2011-12-12 02:28:48
oceń komentarz: (0) (0)