Prawo Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

Czy rodzinie zastępczej należą się alimenty?

-

Zgodnie z prawem, rodzice zastępczy mają prawo do reprezentowania dziecka przed sądem w sprawie o świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka, zwłaszcza gdy rodzice dziecka nie mają zamiaru wywiązywać się ze swoich obowiązków.1 Świadczenie alimentacyjne może zostać orzeczone przez sąd na skutek złożenia powództwa o alimenty przez rodzinę zastępczą, działającą w imieniu dziecka. Poza tym można wyznaczyć świadczenia alimentacyjne dobrowolnie, tzn. rodzice dziecka dobrowolnie wywiązują się z tego obowiązku, zawarli umowę w tym przedmiocie z rodziną zastępczą lub ugodę przed sądem.

Biologiczni rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko, które nie jest jeszcze w stanie samo się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka są wystarczające.2 Dziecko, pomimo tego, że przebywa w rodzinie zastępczej i ma tam zapewnione przez państwo utrzymanie, powinno być utrzymywane przez swoich rodziców. Dlatego też w przypadku, gdy dziecko otrzymuje uposażenie od rodziców biologicznych czy alimenty i jednocześnie przebywa w rodzinie zastępczej, kwota wypłacana z pieniędzy publicznych i przeznaczona na utrzymanie dziecka ulegnie zmniejszeniu w stosunku proporcjonalnym do „dochodów” dziecka.

Powództwo o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego zgodnie z zasadą właściwości przemiennej3. Powództwo o alimenty powinno spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego i pozwu. Należy w nim wskazać, jakiej kwoty miesięcznie się domagamy na rzecz dziecka. Powodem jest małoletni działający przez swoich przedstawicieli, którymi są rodzice zastępczy. Pozwanymi w tym wypadku będą rodzice biologiczni dziecka.

Zgodnie z zasadami pisania pism procesowych, pozew o alimenty powinien zawierać oznaczenie i adres sądu, do którego pismo jest kierowane, oznaczenie pozwanych i powoda wraz z podaniem adresów zamieszkania oraz wysokość żądnej kwoty alimentów (pomnożoną przez okres 12 miesięcy kwotę alimentów należy wskazać jako wartość przedmiotu sporu). Uzasadnienie powództwa powinno zawierać wskazanie możliwości finansowych oraz majątkowych rodziców biologicznych dziecka, jeżeli rodzina zastępcza ma jakieś informacje na ten temat.

Rodzina zastępcza występująca w imieniu dziecka przed sądem powinna dołączyć do pozwu odpisy postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu pieczy zastępczej przez określoną rodzinę. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, koszty jego utrzymania są większe – każdą z okoliczności dotyczących dziecka należy uzasadnić. Dodatkowo do pozwu należy dołączyć dokumenty dotyczące kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz zaświadczenia, które mówią o wysokości zarobków i zadłużeniu rodziny zastępczej, jeżeli rodzina takie długi posiada.

Sąd po otrzymaniu pozwu zawiadamia strony o terminie i miejscu wyznaczonej rozprawy oraz doręcza rodzicom biologicznym odpis sądu. Pozwani mają obowiązek na żądanie sądu złożyć zaświadczenia o uzyskiwanych przez nich dochodach. Rozprawa odbywa się z udziałem rodziców biologicznych, rodziców zastępczych lub ich pełnomocników. Można w trakcie rozprawy zawrzeć ugodę – porozumienie, które wpisane następnie do protokołu może zastąpić orzeczenie sądu.

1 Art. 112 (1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy Ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2 Art. 133 ust. 1 K.r.o.
3 Właściwość przemienna sądu oznacza, że składający pozew rodzice zastępczy mogą wybrać, czy złożą pozew w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanych rodziców biologicznych

Czy uważacie, że rodzinom zastępczym należą się alimenty? Kto powinien je wypłacać? Dajcie znać w komentarzu.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

1 KOMENTARZ

  1. Rodzinie zastępczej spokrewnionej też powinien płacić fundusz alimentacyjny, ponieważ świadczenie jakie otrzymuje z PCPR jest bardzo małe tj.660zł,a rodzic biologiczny mimo wyroku nie płaci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak zrobić kolczyki wkrętki z modeliny?

Choć sezon na soczyste, słodkie truskawki nie trwa wiecznie (żałujemy!), to smakowite kolczyki w kształcie dorodnych truskawek mogą nam towarzyszyć przez cały rok. Wystarczy poświęcić kilka chwil, aby wspomnienia i klimat lata nas nie opuściły, nawet gdy nadejdą już chłodniejsze dni.

Jak robić dobre akty?

Fotografowanie aktu wcale nie wymaga profesjonalnego studia z wysokim sufitem i zestawem oświetleniowym. Najprostsze akty można zrobić w domu. Wystarczy tylko trochę wolnego miejsca, ekrany odbijające i duże okno. Dobrze wykorzystane światło słoneczne, umiejętnie odbite od ekranu pozwoli uzyskać w pełni satysfakcjonujący efekt.

Zobacz też

Jak świętować awans w pracy?

Awans w pracy jest jednym z milszych wydarzeń na drodze naszej zawodowej kariery. Pierwsza radość pojawia się, kiedy po długim szukaniu pracy wreszcie ją znajdujemy. Potem długa droga pełna stresów i wyrzeczeń, wymagająca cierpliwości i siły, w końcu osiągamy cel – lepsze warunki pracy, a co najważniejsze – wyższe comiesięczne wpływy na konto bankowe.

Aranżacja salonu: gdzie najlepiej ustawić telewizor?

Urządzając salon i wybierając do niego meble, często myślimy także o telewizorze. Nie da się ukryć, że ten sprzęt...

Co zrobić, gdy uszkodzi się matryca do laptopa?

Laptop to dla wielu z nas sprzęt codziennie wykorzystywany do pracy. Dlatego nie powinno być zaskoczenia, że wiele osób...

Może Cię zainteresuje: