Czym jest i na czym polega skrócony tydzień pracy?

Prawo    
ocena

Skrócony tydzień pracy wiąże się z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnioną osobę przez mniej niż 5 dni w tygodniu. Okres rozliczeniowy wynosi w przypadku skróconego czasu pracy jeden miesiąc. Natomiast pracownik w tym systemie może wykonywać swoje obowiązki w maksymalnym wymiarze 12 godzin/dobę. Regulacje, dotyczące skrócenia czasu pracy reguluje Kodeks Pracy.

Warto zaznaczyć, że system skróconego tygodnia pracy może zostać wprowadzony niezależnie od rodzaju pracy czy sposobu jej organizacji. W praktyce oznacza to, że zatrudniona osoba pracuje przez mniej niż 5 dni w tygodniu, ale nadal w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Warto zaznaczyć, że taka modyfikacja nie wymaga wprowadzenia zmiany do dokumentu, który reguluje system czasu pracy w jednostce (np. regulaminie pracy czy zbiorowym układzie pracy). Zapis ten wprowadza się do umowy, która została zawarta z zatrudnioną osobą.

Pisemny wniosek o wprowadzenie skróconego tygodnia pracy składa zatrudniona osoba. Powinny znaleźć się w nim informacje, dotyczące dni, w jakich ma być świadczony obowiązek pracy oraz wskazanie liczby godzin na dobę. Warto zaznaczyć, że dokument taki nie musi posiadać uzasadnienia. Nie zmienia to jednak faktu, że wskazanie przyczyn złożenia takiego wniosku może ułatwić osiągnięcie celu.

Reasumując, wprowadzenie skróconego systemu pracy wymaga zgody obu stron. W związku z tym zatrudniający może go odrzucić. Z drugiej strony nie wolno mu narzucić pracownikowi takiego systemu czasu pracy. Wynika to z faktu, iż jest to dobrowolna inicjatywa zatrudnionej osoby.

Co myślicie o takim rozwiązaniu? Pracowaliście kiedyś w takim trybie? Opowiedzcie o swoich doświadczeniach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =