Czym jest umowa o sponsoring?

Prawo    
ocena

Umowa ta nie ma unormowania kodeksowego. W prawie uznawana jest za umowę nienazwaną. Oznacza to, że można do niej – w granicach prawa – stosować wszystkie zasady dotyczące zobowiązań.

Czym jest umowa o sponsoring?

photoxpress.com

Jest to umowa o świadczenie wzajemne, gdzie każda ze stron może dokonywać różnych czynności. Sponsor najczęściej wypełnia umowę poprzez zapłatę oznaczonej sumy pieniędzy, ale także może to być podjęcie działań związanych z konkretnymi czynnościami np. oddanie do używania stronie sponsorowanej obiektu sportowego. Czynności mają charakter majątkowy.

Druga strona umowy (Sponsorowany) może zobowiązać się do czynności, które będą pozbawione charakteru rzeczowego np. umieszczenie logo sponsora na koszulkach sportowców – taka reklama daje korzyść obydwu stronom. Sponsorowana strona może wykonywać także takie czynności, które będą miały charakter przysporzenia finansowego np. udostępnienie sponsorowi kart wstępu na wszystkie imprezy sportowe.

Strony mogą udzielić sobie wyłączności na pewne usługi. Jest to uprawnienie bardziej powiązane ze stroną sponsora – to jemu częściej zależy na wyłączności.

Przykład: Sponsorowany zobowiązuje się do udzielenia Sponsorowi wyłączności na organizowanie imprezy „Maraton Miejski” odbywającej się raz w roku 12 czerwca.

Przy umowie o sponsoring często zdarza się, że strony wyznaczają koordynatora umowy –  osobę, która ma za zadanie dopilnować przestrzegania reguł wynikających z podjętego zobowiązania. W praktyce jest to po jednej osobie ze strony Sponsora i Sponsorowanego. Często w umowach tych zamieszcza się przepisy oparte na klauzulach generalnych, takich jak dobre obyczaje czy zasady słuszności (porozumienie dżentelmenów).

Przykład: Strony zobowiązują się do zachowania wszelkich zasad staranności w stosunkach wzajemnych.

Są to zastrzeżenia umowne tak ogólnikowe, że łatwo mogą doprowadzić strony na salę sądową. Udowodnienie działań przekraczających tak sformułowaną umowę jest nie tylko trudne, ale może okazać się niemożliwe.

Strony dowolnie mogą kształtować swoje stosunki, zatem w takiej umowie mogą się znaleźć sprawy dotyczące kar umownych oraz odszkodowania w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ważną kwestia jest, że dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych można tylko wtedy, gdy wpisane jest to w umowie. Gdy brak wzmianki na temat, można domagać się tylko kary umownej w zastrzeżonej wysokości. Łatwiej jest określić „straty” Sponsora, trudniej strony sponsorowanej.

Następna kwestia, na jaką należy zwrócić uwagę jest zakres sponsorowania. Należy go bardzo konkretnie uregulować, gdyż może się zdarzyć, że sponsor zostanie zobligowany do czegoś, czego według niego umowa nie przewiduje. W takim wypadku nie musi wykonywać dodatkowych czynności.

Obecnie jest to coraz częściej zawierana umowa. Nie można wyobrazić sobie wielkich imprez bez strony sponsorującej. Zdarza się także sponsorowanie celów charytatywnych czy nawet prototypów maszyn.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy były Wam pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =