Prawo Darowizna nieruchomości na rzecz dziecka

Darowizna nieruchomości na rzecz dziecka

-

Istotą umowy darowizny jest to, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. [1] Z racji tego, że darowizna jest dwustronną czynnością prawną, dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy obie strony, darczyńca i obdarowany, złożą zgodne oświadczenia woli. Nie ma jednak obowiązku, by zostały one złożone jednocześnie, choć konieczność ich złożenia sprawia tym samym, że nie można kogoś obdarować wbrew jego woli.

Zgodnie z prawem przekazanie darowizny nieruchomości musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego. [2] Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, wówczas umowa będzie nieważna. Trzeba się liczyć z tym, że za sporządzenie takiego aktu notariusz pobierze od darczyńcy taksę notarialną, której wysokość zależeć będzie od wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny.

Zwolnienie z podatku

Jeżeli darowizna zostanie dokonana na rzecz osób z najbliższej rodziny darczyńcy: współmałżonka, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma czy macochy, wówczas nie będą oni musieli od darowizny zapłacić podatku. Muszą jednak w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Gdy obdarowanym jest tylko jedno z dzieci…

Jeżeli darowizna dokonana zostaje przez rodziców na rzecz jednego z ich dzieci, wówczas pozostałym spadkobiercom ustawowym przysługuje w stosunku do osoby obdarowanej przez spadkobiercę roszczenie o zachowek.

Darowizna ta zostanie więc doliczona do spadku dla potrzeb obliczenia należnego zachowku [3], który może przysługiwać pozostałym uprawnionym do spadku spadkobiercom, czyli współmałżonkowi, zstępnym i rodzicom.

Przepisy kodeksu cywilnego mówią jasno: zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy przysługuje zachowek w wysokości połowy kwoty, jaka by im przysługiwała, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Natomiast, gdy uprawniona osoba w chwili otwarcia spadku jest albo małoletnia albo trwale niezdolna do pracy, wówczas rozmiar zachowku jej przysługujący zwiększa się do 2/3 udziału. [4]

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny, przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku. [5]

Jeżeli obdarowany sprzeda przyznaną mu w formie darowizny nieruchomość nie wcześniej niż po pięciu latach od jej nabycia, wówczas nie zapłaci podatku. Natomiast jeżeli będzie chciał sprzedać ją wcześniej, ale również będzie chciał zostać zwolnionym z podatku, to powinien zameldować się w tym lokalu na co najmniej rok.

Źródła:

[1] art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego

[2] art. 890 par. 1 kodeksu cywilnego

[3] art. 993 kodeksu cywilnego

[4] art. 991 par. 1 kodeksu cywilnego

[5] art. 1007 par. 2, art. 1007 par. 1 kodeksu cywilnego

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jakie jest ryzyko na rynku finansowym FOREX?

Rynek Forex to rynek obrotu walutami oraz kontraktami. Dla osób, które rozumieją dobrze specyfikę tego rynku, może on przynosić zdecydowanie wyższe zyski od tych, jakie otrzymalibyśmy na innych rynkach. Obrót na rynkach Forex odbywa się niemal przez całą dobę z wyjątkiem świąt i weekendów. Forex to zdecydowanie jeden z najbardziej ryzykownych rynków finansowych.

Ogórki kiszone – przepis

Kiszenie warzyw to jeden z najstarszych sposobów utrwalania produktów, polegający na działalności bakterii fermentacji mlekowej, przetwarzających zawarty w surowcu cukier na kwas mlekowy. Dzięki temu kwaszone warzywa zachowują swoje wartości odżywcze, a także wzbogacają swój smak i aromat. Przykładem tego są chociażby ogórki, bez których trudno wyobrazić sobie polską kuchnię.

Zobacz też

Jak radzić sobie z chorobliwą zazdrością?

Jeśli jest wśród nas ktoś, kto nie zna uczucia zazdrości, to prawdopodobnie jeszcze nigdy nie zakochał się. Zazdrość o bliską osobę ściśle powiązana jest z miłością do niej. Czasem jednak ludzie przestają panować nad zazdrością. Jest to dość niebezpieczne, ponieważ zazdrość to bardzo silne uczucie. Podkopuje zaufanie do drugiej osoby, obniża własną samoocenę, niszczy poprzez stałe podejrzenia, czasem podsyca chęć odwetu za wyimaginowaną krzywdę.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: