Droga dojazdowa do działki budowlanej - przepisy

Prawo    
ocena
Działka budowlana powinna mieć dostęp do drogi publicznej, gdyż zapewnienie dojazdu do działki ma znaczenie dla uzyskania pozwolenia na budowę. Zapewnienie drogi do działki (i na działce) ma także znaczenie praktyczne – umożliwia dowiezienie na plac budowy materiałów budowlanych, a po zakończeniu inwestycji w razie potrzeby dojazd karetki pogotowia czy straży pożarnej.

Droga dojazdowa do działki budowlanej - przepisy

sxc.hu

Aby określona działka została zakwalifikowana jako budowlana czy tez została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy, muszą zostać spełnione następujące warunki związane z przebiegiem dróg publicznych na działce lub do działki:
- minimum jedna z sąsiednich działek dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana domem jednorodzinnym lub innym obiektem (w zależności od tego, czy na tych terenach staramy się o wybudowanie zakładu produkcyjnego, domku letniskowego czy domu jednorodzinnego)
- działka ma dostęp do drogi publicznej1

Szczególne przepisy dotyczące drogi na działce zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Drogi przebiegające na terenie działki powinny być wyznaczone w taki sposób, by dla każdej działki budowlanej oraz do budynków i urządzeń znajdujących się na takiej działce zapewnione zostało połączenie z drogą publiczną. Dostęp do drogi publicznej powinien być adekwatny względem przeznaczenia i sposobu użytkowania budynków znajdujących się na działce i samej działki. Droga do działki powinna spełniać wymagania przeciwpożarowe i zapewniać dojazd do budynków na niej usytuowanych. Szerokość jezdni nie może być przy tym mniejsza niż 3 m.2

Dojazd do działki budowlanej i budynków na niej położonych powinny spełniać następujące wymogi:

- jeżeli dojazd i dojście do działki budowlanej ma postać ciągu pieszo-jednego, musi mieć minimalną szerokość 5 m, tak, aby możliwe było poruszanie się pieszych i postój pojazdów
- do budynków położonych na działce (a także urządzeń z nimi związanych), gdy do budynku wymagany jest dojazd (np. znajduje się w nim garaż), dojazd musi spełniać minimalne warunki dotyczące szerokości – 4 m. Taką funkcję może spełniać „dojście” o tej szerokości
- dodatkowo dojścia i dojazdy do budynków powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne; ma to zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dojazdu po zmroku. Wymóg oświetlenia drogi na działce i do działki nie dotyczy działek, na której znajduje się dom jednorodzinny, działek w zabudowie zagrodowej oraz działek rekreacji indywidualnej
- parametry techniczne dojazdu czy dojścia do samej działki, jak i do budynków na niej położonych powinny odpowiadać ich przeznaczeniu. Dotyczy to szerokości, promienia łuków dojazdów, nachylenia powierzchni drogi oraz nośności powierzchni drogi. Należy dostosować te parametry do wymiarów gabarytowych pojazdów, które mają dojeżdżać na działkę i do budynków. Szczególne warunki odnośnie nośności nawierzchni dotyczą ruchu pojazdów gospodarczych i uprzywilejowanych o masie całkowitej do 2,5 tony – nawierzchnia powinna być dopasowana do masy tych pojazdów.3

W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych wymagania dotyczące parametrów technicznych drogi dojazdowej i dojścia są większe. Wszelkie drogi i dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także budynków użyteczności publicznej powinny być utwardzone i powinno być co najmniej jedno dojście przeznaczone i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.4 Wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych nie dotyczą jedynie:
- budynków na terenach zamkniętych,
- budynków w zakładach karnych,
- aresztach śledczych,
- zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Czy mieliście problemy z zapewnieniem drogi dojazdowej do Waszej działki? Komentujcie!

1 Art. 61 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym z późniejszymi zmianami
2 § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
3 § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
4 § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

OCENA
3.25
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Komenda Miejska PSP w Rzeszowie twierdzi że: Nie ma obowiązku dojazdu samochodami ratowniczo-gaśniczymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Proszę o ustosunkowanie się do tego stwierdzenia.

~ Andrzej / 2016-05-13 08:02:17
oceń komentarz: (1) (0)

Posiadam budowlaną działkę do której w akcie notarialnym i księdze wieczystej jest przypisana służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela drogą o szerokości 6m. Dziś fizycznie ta szerokość jest około 4 m w najwęższym miejscu. Czy mogę budować dom jednorodzinny całoroczny mimo że ustawowo wymagane jest minimum 5m szerokości drogi dojazdowej?

~ adam / 2016-06-27 12:33:24
oceń komentarz: (12) (6)

Moja sytuacja jest teraz bardzo nie ciekawa ,otóż mam działke budowlaną z domkiem na której mieszkaliśmy rodzinnie do czasu rozwodu.po rozwodzie nie moge dostac się do nieruchomości,ponieważ niema słuzebnosci drogi a trzeba tam wejsć przez działke byłych teściów.Nie wyznaczylismy służebności bo plan zagospodarowania przewiduje tam droge publiczną już od 21 lat jednak nie powstała.DROGA PUBLICZNA PRZECHODZI PRZEZ PIĘC DZIAŁEK Z CZEGO SKARB PAŃSTWA JEST WŁASCICIELEM 4 DZIAŁEK BO WYKUPIŁ JE POD DROGE .JEDNAK JA DOSTAĆ SIE DO DOMU NIE MOGĘ BO NIEMAM SŁŻEBNOŚCI CO ROBIC POMOŻCIE

~ tedi / 2016-10-13 17:40:10
oceń komentarz: (0) (0)

Witam.Zakupiłem działkę w województwie mazowieckim wraz z udziałem w działce która stanowi drogę dojazdową. Wg. miejscowego planu zagospodarowania działka na której staram się o pozwolenie na budowę jest działką przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, działka dojazdowa ma szerokość 4m, działki były dzielone w 1991 roku. Teraz w roku 2016 mam problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę ze względu na szerokość. Urzędnik chce bym składał wniosek o odstępstwo. W świetle tego co wyżej opisaliście to jest jakiś absurd. Droga przez działkę nie ma u mnie charakteru pieszo jezdnego a jedynie przejazd.Jak na takiego urzednika podziałać. W akacie notrarialnym nawet nie mam nic wspomniane o szerokości.

~ Stanny / 2017-01-02 23:57:51
oceń komentarz: (5) (0)