Ile kosztuje rozwód?

Prawo    
ocena

Koszty rozwodu - kosztuje rozwód?Koszty sądowe związane z przeprowadzeniem rozwodu nie są wbrew pozorom wcale wysokie, gdyż ograniczałyby możliwości dostępu do sądów. Zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa rodzinnego koszty sądowe rzeczywiście są na tyle przystępne, że nie ma problemu z ich uiszczaniem, zwłaszcza, że w wyjątkowych wypadkach można wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów ze względu na złą sytuację materialną. Ile może kosztować rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

photoxpress.com

Koszty rozwodu to koszty uiszczone na rzecz sądu (koszty sądowe, należące się sądowi w związku z prowadzeniem postępowania), koszty zastępstwa procesowego (jeżeli korzystamy z pomocy adwokata lub radcy prawnego musimy zapłacić mu honorarium) oraz koszty związane z działaniem danej strony procesu.

W przypadku rozwodu koszty sądowe są niewielkie. Składa się na nie opłata stała, którą należy wpłacić przy złożeniu pozwu do sądu - wynosi ona 600 zł (1).

Opłata to dotyczy tylko i wyłącznie powództwa o rozwód, jeżeli bowiem w trakcie trwania postępowania rozwodowego w tym samym postępowaniu sąd ma dodatkowo rozstrzygać:
- podziale majątku wspólnego,
- władzy rodzicielskiej,
- alimentach czy
- nakazaniu eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania opłata taka wzroście. Może ona zostać uiszczona po zakończeniu postępowania i zostanie wyrażona w wyroku w punkcie w którym sąd rozstrzygnie o kosztach. W przypadku złożenia wniosku o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej opłata stała wynosi 1.000 zł (od takiego wniosku), będzie przy tym niższa, jeżeli we wniosku byli małżonkowie ustalą zgodny i wspólny projekt podziału majątku, na który się godzą - opłata zostanie wówczas obniżona do kwoty 300 zł (2). Są to opłaty stałe, nie zależą od wartości dzielonego majątku. W przypadku orzeczenia alimentów dochodzi do zapłacenia opłata stosunkowa („wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych”) (3) i ponosi ją małżonek zobowiązany do płacenia alimentów wyrokiem sądu.

opłaty za rozwódFot. Agata Piecuch

Oprócz kosztów sądowych sąd pobiera opłatę kancelaryjną na podstawie złożenia wniosku o sporządzenia na podstawie akt sądowych poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia sądu ze stwierdzeniem wykonalności itp. w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę takiego dokumentu (4).

Sąd zwraca z urzędu połowę wniesionej opłaty w przypadku pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu w czasie postępowania na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. Zwrot opłaty następuje po uprawomocnieniu się wyroku.

Oprócz opłat sądowych strona będzie ponosić część wydatków związanych z udziałem określonych osób w postępowaniu. Wysokość tych opłat może być różna i zależy od skomplikowania sprawy i tego, o co się walczy przed sądem. Opinie biegłych, których powołania żąda strona by udowodnić jakąś okoliczność będzie takim dodatkowym wydatkiem.

Poza tym do wydatków należy zaliczyć:
- „zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków - w zależności od liczby powołanych świadków koszty będą się zmieniać,
- wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie - jeżeli byli oni powołani do sporządzenia opinii czy nadzoru nad jedną ze stron postępowania
- wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów - np. za sprzędzenie wywiadu środowiskowego, gdy w czasie postępowania rozwodowego ma zostać rozstrzygnięta sprawa dotycząca przyznania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron (5)

UWAGA!

Do tych kosztów dochodzi oczywiście zapłata za usługi pełnomocnika reprezentującego nas w sądzie. Takie honorarium zależy rzecz jasna od skomplikowania sprawy i naszych oczekiwań co do osiągniętego rozstrzygnięcia sądu.

Źródła:
1) Art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (z późniejszymi zmianami)
2) Art. 38 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
3) Art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
4) Art. 77 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
5) Art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Czy uważacie, że koszty rozwodu są odpowiednie? Podzielcie się swoją opinią.

OCENA
1.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =