Intercyza - informacje

Prawo    
ocena

Intercyza to umowa majątkowa, która reguluje ustrój majątkowy przyszłych małżonków. Umowę taką można podpisać przed ślubem, ale też po zawarciu małżeństwa. Małżonków po ślubie, zgodnie z prawem polskim łączy tzw. ustawowa wspólność majątkowa.

Intercyza - informacje

photoxpress.com

Umowa małżeńska może rozszerzyć, ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową. Intercyza powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, w innym przypadku będzie nieważna. U notariusza muszą być obecne obie strony. Małżeńska umowa majątkowa dotyczy małżonków, a intercyza zazwyczaj przyszłych małżonków. Warto pamiętać, iż każdą umowę, więc również majątkową czy akt notarialny, możemy rozwiązać w dowolnym czasie.

Skutki podpisania intercyzy:
1. Od momentu zawarcia małżeństwa, każde z małżonków posiada majątek osobisty, który  nie ulega podziałowi w przypadku ich rozstania.
2. Dzięki rozdzielności majątkowej małżonkowie mają pełną swobodę, co do korzystania ze swego majątku.
3. W rozporządzaniu swoimi dobrami od małżonków nie jest wymagana obopólna zgoda.
4. Dzięki intercyzie nie występuje majątek wspólny, który należałoby podzielić w przypadku rozwodu.
5. Najczęściej intercyzę podpisują przyszli małżonkowie, gdy jedno z nich jest bardziej zamożne od drugiego lub prowadzi działalność gospodarczą.
6. Dzięki sporządzonej intercyzie każdy z małżonków sam odpowiada za swoje długi.
7. Uwaga – majątek osobisty, którym  każdy z małżonków dysponuje – w razie rozstania nie podlega podziałowi. Do takiego majątku należą przedmioty, które zostały nabyte zanim powstała wspólność majątkowa w drodze:
- dziedziczenia
- darowizny
- zapisu

UWAGA!

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnoty majątkowej nie mogą się wspólnie rozliczać. Istnieje jednak forma rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Dotyczy jednak takiego rozliczenia małżonków, które zrównuje to, czego dorobili się trakcie trwania małżeństwa czyli tzw. dorobków.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =