Prawo Jak długo przechowywać rachunki?

Jak długo przechowywać rachunki?

-

Przechowywanie rachunków ma znaczenie dla celów dowodowych, dlatego poleca się w praktyce ich zachowanie przez pewien czas od dnia zawarcia umowy. Taki dokument – potwierdzający zawarcie umowy (paragon) czy też blankiet dokonanej opłaty za zakupy – może niejednokrotnie pomóc nam przed sądem w walce z nieuczciwą firmą. Przedsiębiorstwa usługowe często po kilku latach wytaczają powództwa o rzekomo niedokonaną zapłatę za towary czy usługi, mając nadzieję, ze konsument w żaden sposób po np. 3 latach nie będzie w stanie udowodnić, że dokonał zapłaty zgodnie z umową. Podobnie działają firmy windykacyjne, które kupują nawet przedawnione roszczenia i następnie dręczą konsumenta nakazami zapłaty i egzekucją. Wielu ludzi płaci ze strachu wielkie sumy (wraz z odsetkami) gdyż nie posiadają żadnego dokumentu stwierdzającego, że taki dług nie istnieje. Niekiedy też, nie znając przepisów prawa, nie wiedzą – że roszczenie przedsiębiorstwa przedawniło się i w związku z tym podnosząc przed sądem zarzut przedawnienia można zwolnić się od obowiązku zapłacenia.

W tym momencie należy odnieść się do kluczowego dla tego artykułu pojęcia: „przedawnienie”. (1) W przypadku, gdy roszczenie jest przedawnione – konsument może zwolnić się od obowiązku zapłaty, powołując się na upływ czasu. Przedsiębiorca (czy inny wierzyciel – np. firma windykacyjna) nie może po upływie tego czasu skutecznie żądać zapłaty (niekiedy) rzekomego długu konsumenta. Nawet jeżeli faktycznie nie zapłaciliśmy – to upływ terminu przedawnienia, w przypadku rzecz jasna, gdy jego bieg nie został zawieszony przez wysłanie nam wcześniej wezwania do zapłaty – podniesienie skutecznego zarzutu przedawnienia sprawia, że nie będziemy musieli zapłacić. Dla każdej umowy termin przedawnienia jest inny i to właśnie ten czas należy uwzględnić, przechowując rachunki z zakupów i zawieranych umów. Po pływie terminu przedawnienia wystarczy podnieść sam zarzut przed sądem – nie jest konieczne przedstawienie żadnych dowodów czy dokumentów, jeżeli czas wymagalności roszczenia minął. Do tego czasu warto przechowywać rachunki, by bronić się przed niezasadnymi powództwami i żądaniami zapłaty.

Ile czasu musi minąć, by roszczenie się przedawniło? Jak wskazywałam, zależne jest to wyłącznie od rodzaju umowy i wskazanego w odpowiednich dla nich przepisach okresu przedawnienia:

– 3 lata – tyle wynosi ogólny termin po upływie którego roszczenia przedsiębiorców względem konsumentów ulegają przedawnieniu. Należy liczyć go od dnia, w którym wymagane stało się zapłacenie za towar czy usługę (niezależnie od tego, czy wpłata rzeczywiście nastąpiła lub nastąpiła w tym dniu).

– 2 lata – dla umowy o dzieło okres przedawnienia jest liczony od dnia oddania dzieła i wynosi 2 lata. Umowy o dzieło to np. umowa o naprawę samochodu, remont mieszkania, itp. Podobnie w przypadku umowy zlecenia z upływem 2 lat przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie z tego tytułu. Umową zlecenie może być umowa ze szkołą językową czy uczelnią. Podobnie po 2 latach roszczenia o zapłatę za towar na podstawie umowy sprzedaży ulegają przedawnieniu.(2)

– podobnie roszczenia o świadczenia okresowe przedawniają się z upływem 2 lat od dnia, w którym stały się one wymagane. Świadczenia okresowe to umowy zawierane np. z telekomunikacją czy elektrownią o dostawę prądu. Dla każdego z rachunków wystawionych przez te firmy jest liczony odrębnie termin przedawnienia.

1) Art. 117 Kodeksu cywilnego

2) Art. 118 Kodeksu cywilnego

Czy przechowujecie rachunki? Jak długo? Dajcie znać w komentarzu.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Modyfikatory światła w fotografii

Modyfikatory to przeróżne akcesoria nakładane na pierścień lampy błyskowej w celu zmiany charakteru oświetlenia.

Jak zamówić odbitki przez Internet?

Odbitki przez internet możemy zamówić praktycznie w każdym profesjonalnym laboratorium fotograficznym. Dzięki specjalnej aplikacji, udostępnianej darmowo przez laboratoria, możemy zaoszczędzić sporo czasu.

Zobacz też

Biblioterapia – co to jest?

Zastosowanie książek w terapii nie jest pomysłem nowym. Źródła historyczne podają, iż w XIII wieku, w egipskich szpitalach tradycjom było czytanie Koranu, co miało mieć dobroczynny wpływ na jej stan zdrowia. Pomysł ten wykorzystywali, w XVII wieku, jezuiccy zakonnicy, którzy zalecali swoim pacjentom, w trakcie kuracji, czytanie książek o tematyce religijnej.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: