Prawo Jak dostać pozwolenie na broń?

Jak dostać pozwolenie na broń?

-

Zgodnie z art. 15 ust. 4 Ustawy o broni i amunicji o pozwolenie na broń można wystąpić wskazując jeden (lub więcej) przewidzianych w ustawie celów. Ustawa o broni i amunicji określa je jako: ochrona osobista oraz ochrona innych osób czy mienia, cele łowieckie lub sportowe, a także kolekcjonerskie, pamiątkowe czy szkoleniowe. Z pewnością nie dostaniemy pozwolenia na broń automatyczną, broń zaopatrzoną w tłumik huku, laserowe czy noktowizyjne urządzenia celownicze. Możemy dostać pozwolenie na broń palną krótką (pistolet) lub broń palną długą – sztucer, broń pneumatyczna o większej mocy.

Starając się o pozwolenie na broń należy zaopatrzyć się w specjalny sejf, gdyż policja bada, czy wnioskodawca ma odpowiednie miejsce przechowywania broni. W praktyce kryteria tego „odpowiedniego miejsca” spełnia w ocenie policji tylko sejf. Jest to znaczny wydatek, który starający się o pozwolenie musi ponieść zanim jeszcze pozwolenie zostanie udzielone. Policja sprawdza również, czy cel wskazany we wniosku jest faktycznie uzasadniony, dlatego warto zgromadzić odpowiednie dokumenty, które możemy dołączyć, by uzasadnić, że broń jest nam naprawdę potrzebna. Chodzi o członkowstwo w klubie sportowym (bron dla celów sportowych), potwierdzenia policyjne kradzieży czy włamań uzasadniające ochronę mienia, przynależność do koła łowieckiego itp. W niektórych wypadkach charakter wykonywanej pracy jest wystarczającym uzasadnieniem (komornik, indykator itp.). Osoba występująca z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń palną powinna do podania dołączyć:

1. zaświadczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa. Mają one potwierdzi, że nie zachodzą okoliczności uzależnienia od alkoholu czy innych substancji, nie stwierdzono żadnych zaburzeń psychicznych. Badanie wzroku również przesądza o wydaniu pozwolenia na broń. Skutkiem nie dopełnienia obowiązku dołączenia zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego jest automatyczne wydanie decyzji odmownej.

2. dokument urzędowy potwierdzający nasze dane osobowe, najczęściej kserokopia dowodu osobistego. Dokument ma zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek

3. dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności wskazanych jako uzasadnienie wniosku podania, przykładowo dla poszczególnych celów będzie to zaświadczenie o członkostwie w PZŁ , zaświadczenie o zdaniu egzaminu na łowczego, posiadany patent strzelecki, licencja, potwierdzenie udziału w zawodach sportowych, itp.

4. opłatę skarbową w wysokości 242 zł, którą należy uiścić składając wniosek

5. dwa aktualne zdjęcia osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na broń o wymiarach 3 x 4 cm
Zaświadczenia lekarskie należy uzyskać u upoważnionych lekarzy i psychologów, którzy zostali wpisani do rejestru lekarzy i psychologów prowadzonego przez każdego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Orzeczenie lekarskie jest ważne na 2 miesiące i w tym okresie musimy wystąpi o pozwolenia na broń załączając wyniki tych badań i opinie lekarzy.

Na złożeniu wniosku jeszcze się nie kończy. Należy zdać specjalny egzamin (koszt- od 500 do 1.000zł w zależności od wskazanego we wniosku celu posiadania broni). Egzamin jest zdawany przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości ustawy o broni i amunicji oraz innych przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni. Egzamin teoretyczny zostaje uzupełniony praktycznym, na którym sprawdza się na strzelnicy umiejętności posługiwania się tą bronią. Po wydaniu pozwolenia na broń możemy wreszcie uda się do sklepu i przedstawić posiadane pozwolenie. Na jego podstawie możemy zakupić broń określoną decyzją. „Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia” (1). Organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń dokonują rejestracji nabytej przez nas broni.

Źródła:
1) Art. 13 ustawy o broni i amunicji

Co myślicie o polskich przepisach dotyczących dostępu do broni? Są dobre czy powinny zostać zmienione?

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Ćwikła – przepisy

Kiedy latem i jesienią sklepowe półki i stragany uginają się od najprzeróżniejszych warzyw i owoców przychodzi pora na prawdziwe sałatkowe szaleństwo. Mamy szansę na samodzielne wykonanie smacznych i bardzo zdrowych sałatek i surówek. Do takich należy ćwikła, czyli sałatka z gotowanych, tartych buraczków, najczęściej z dodatkiem kminku.

Czy trzeba założyć konto przy kredycie bankowym?

Wielokrotnie można się spotkać obecnie w bankach z tak zwanymi ofertami łączonymi. Jest to zazwyczaj pakiet różnych produktów bankowych sprzedawanych razem. W takim zestawie zwykle coś dodawane jest gratis.

Zobacz też

Ile kosztuje ślub kościelny?

Ślub kościelny to najczęstsza forma wstępowania w związek małżeński w naszym kraju. Mimo pewnej dowolności wnoszonych u proboszcza parafii opłat, sugerowany koszt mieści się w szacunkowych ramach, stosowanych w obrębie całego kraju.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: