Prawo Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

-

Ordynacja wyborcza przewiduje dwa sposoby głosowania poza miejscem zamieszkania. Procedury te są jasne i nie wymagają ponoszenia przez wyborcę żadnych dodatkowych kosztów.

Pierwszym sposobem jest tzw. dopisanie do spisu wyborców. Reguluje to art. 19 Ordynacji. Według tego przepisu, aby głosować w miejscu gdzie przebywamy czasowo (a więc poza miejscem naszego zamieszkania) należy najpóźniej 10 dni przed datą głosowania zgłosić się do urzędu gminy. Nie musimy być zameldowani w danym miejscu na pobyt czasowy. W urzędzie gminy, gdzie czasowo przebywamy i chcemy górować składamy wniosek o dopisanie nas do spisu wyborców. Należy zgłosić się do gminy, gdzie chcemy się dopisać z dowodem osobistym, gdyż w rejestrze wyborców znajdują się dane dotyczące nazwiska i imion, wpisuje się imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy. Z racji tego, że możemy figurować tylko w jednym rejestrze wyborców, gmina gdzie złożyliśmy wniosek poinformuje o tym gminie naszego stałego miejsca zamieszkania. Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców na potrzeby konkretnych wyborów. Nasz wniosek dotyczy dopisania się do spisu wyborców, nie do rejestru! Także w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i innych ośrodkach zamkniętych sporządza się spisy wyborców, wpisując w nie osoby, które w dniu wyborów będą tam przebywały poza miejscem swojego zamieszkania. Pracownikom tych zakładów zgłasza się chęć dopisania do listy, zaś pracownicy tych zakładów poinformują o tym natychmiast urząd gminy właściwy dla naszego miejsca zamieszkania, który wówczas nie umieści nas w spisie.

Drugim sposobem jest uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 23 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to rozwiązanie dotyczące osób, które przed wyborami nie wiedzą jeszcze, gdzie będą przebywać w dniu wyborów, ze względu chociaż na charakter ich pracy czy chęć wyjazdu. Zaświadczenie o prawie powydaje urząd gminy. Jeżeli nie sporządzano jeszcze spisu wyborców zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się na podstawie rejestru wyborców (a więc w gminie, gdzie jesteśmy zameldowani na pobyt stały). Po sporządzeniu spisu wyborców – zaświadczenie wydaje się na podstawie spisu wyborców. Jeżeli zatem dopisaliśmy się już do innego spisu wyborców (poza gminą naszego miejsca zamieszkania) – to właśnie gmina gdzie jesteśmy dopisani wyda nam zaświadczenia na nasz wniosek. Oczywiście składając taki wniosek musimy przedstawić dowód osobisty, aby urzędnik mógł zweryfikować naszą tożsamość. Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów upoważnia na do głosowania na terenie całego kraju.

Oczywiście konkretnej komisji wyborczej musimy przedstawić zarówno nasz dowód osobisty oraz samo zaświadczenie. Na tej podstawie komisja wyborcza dopisze nas do spisu wyborców w miejscu, gdzie poszliśmy głosować zatrzymując nasze zaświadczenie (abyśmy nie mogli go już po raz drugi wykorzystać). Często wydaje się dwa zaświadczenia – odpowiednio na każda turę wyborów. Formalności dotyczące załatwienia zaświadczenia o głosowaniu należy załatwić najpóźniej na 2 dni przed zarządzonymi wyborami. Otrzymanie zaświadczenia przez wyborcę nie wiąże się z żadnymi opłatami.

O formularze wniosków można zapytać w Urzędzie Gminy – są to bardzo proste wnioski, do ich uzupełnienia potrzebujemy tylko naszego dowodu osobistego. Przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosownia zamieszczony został poniżej.

Z której możliwości zamierzacie skorzystać? Jak oceniacie to prawo – jest ułatwieniem dla wyborców?

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Formalności przy kredycie odnawialnym

Osoby ubiegające się o kredyt odnawialny muszą liczyć się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Linia kredytowa stanowi wprawdzie produkt komplementarny z rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym, jednakże jej otwarcie jest znacznie bardziej skomplikowane. Trudno się temu dziwić, ponieważ w ramach ROR-u klient dysponuje wyłącznie własnymi środkami oraz niewielkim limitem zadłużenia (debetu). W przypadku kredytu odnawialnego w grę wchodzą natomiast znacznie większe sumy (nawet dziesięciokrotnie wyższe od miesięcznych zarobków). Co więcej, posiadacz takiego kredytu najczęściej nie jest zmuszany przez bank do regulowania zobowiązań w ramach tak zwanych spłat minimalnych (taką metodę stosuje się wobec właścicieli kart kredytowych). Niemniej jednak musi on dokonać spłaty przed wyznaczonym w umowie terminem. W przeciwnym razie bank uwzględni odsetki karne, które są naliczane wedle wyższej skali oprocentowania.

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu pracy, udzieloną pracownikowi na jego wniosek złożony w formie pisemnej. Żadne przepisy nie określają możliwej długości trwania takiego urlopu, a jego otrzymanie jest uznaniowe i jest zazwyczaj indywidualną kwestią ustalaną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Zobacz też

Jak zagadać do chłopaka, który mi się podoba?

Jeżeli bardzo podoba Ci się jakiś chłopak, ale on jest nieco nieśmiały albo Cię nie zauważa, możesz sama przejąć inicjatywę. Jak zagadać do mężczyzny, który wzbudził Twoje zainteresowanie?

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: