Prawo Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

-

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej można złożyć w czasie postępowania rozwodowego, może on zostać rozpatrzony także w wyroku orzekającym separację albo unieważnienie małżeństwa.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wszczyna postępowanie nieprocesowe przed sądem opiekuńczym. Jednakże postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać wszczęte na skutek zawiadomienia placówki opieki społecznej, prokuratora, policji, szkoły – gdy dowiedziano się o sytuacji rodzinnej. Wówczas, wskutek zawiadomienia, sąd z urzędu może wszcząć takie postępowanie.

Sąd opiekuńczy ma szczególne uprawnienie dotyczące możliwości działania z urzędu.1 Wniosek złożony do sądu przez jednego z rodziców powinien spełniać wszelkie wymogi pisma procesowego i wyglądać następująco:

1. musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron oraz ich przedstawicieli ustawowych – wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej wnosi się do sądu rodzinnego, którym jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Podając imię i nazwisko dziecka, należy wskazać, że jako rodzic działamy w jego imieniu jako przedstawiciel ustawowy. Osoba, która składa wniosek, to wnioskodawca, zaś strona przeciwko której wniosek jest kierowany, to uczestnik postępowania. Należy również podać dokładne adresy stron;

2. oznaczenie i rodzaj pisma – wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej;

3. osnowę wniosku oraz dowody – w tym wypadku musimy wskazać, ze istnieją przesłanki wskazane w prawie materialnym, uzasadniające pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Należy przede wszystkim wskazać dowody na poparcie swoich tez i udowodnić, że władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo że rodzice (lub jeden z rodziców) nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka – zwłaszcza znęcają się nad dzieckiem, nie starają się zapewnić mu normalnych warunków życia, są uzależnieni od alkoholu, nie interesują się losem dziecka itp. Trwała przeszkoda może polegać na ciężkiej chorobie rodzica, który nie jest w stanie samodzielnie zająć się dzieckiem i pozbawienie go władzy rodzicielskiej posłuży dobru dziecka, któremu zapewni się opiekę.2

Dowody na poparcie naszego wniosku mogą być różne: fotografie, zeznania świadków, opinia szkolna o postępach dziecka, nagrania filmowe, przesłuchanie stron itp. Jeżeli wskazujemy świadków, należy podać ich dokładny adres, aby sąd mógł ich wezwać oraz wpisujemy, na jakie okoliczności ich zeznania mają stanowić dowód. Bez znaczenia jest, czy osoba wskazana jako świadek chce zeznawać – sąd i tak wezwie ją na posiedzenie, gdyż zeznawanie w sprawie i stawiennictwo na posiedzeniu należy do obowiązków świadka.

W czasie trwania postępowania należy wziąć pod uwagę, że sąd może zarządzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalić (w zależności od uzasadnienia wniosku) w szczególności:

– zachowanie się i warunki wychowawcze małoletniego,
– sytuację bytową rodziny,
– przebieg nauki małoletniego i sposób spędzania czasu wolnego,
– jego kontakty środowiskowe,
– stosunek do niego rodziców lub opiekunów,
– podejmowane oddziaływania wychowawcze,
– stan zdrowia i znane w środowisku uzależnienia małoletniego.

4. na zakończenie pisma należy złożyć podpis przez wnioskodawcę własnoręcznie;

5. pod podpisem wymieniamy załączniki: materiały i dokumenty, które wskazaliśmy jako dowody w sprawie.

Stwierdzenie powyższych okoliczności może oznaczać, ze osoba (rodzic), pod opieką której dziecko się znajduje, nie radzi sobie z jego wychowaniem, nie interesuje się dzieckiem i działa na jego szkodę. Uzasadnia to pozbawienie takiego opiekuna władzy nad dzieckiem, jednak w momencie, gdy rodzić po pozbawieniu go praw rodzicielskich zgłosi się po pomoc, a następnie sąd stwierdzi, że ustała przyczyna, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, może władzę rodzicielską przywrócić.

1 Art. 570 Kodeksu postępowania cywilnego
2 Art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Czy uważacie, że napisanie takiego wniosku jest łatwe? A może wg Was jest zdecydowanie za trudne? Dajcie znać w komentarzu.

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak depilować depilatorem?

Mitem jest już bolesna depilacja. Dzięki odpowiednim technikom ból można całkowicie złagodzić. Natomiast efekt gładkiego i przyjemnego w dotyku ciała pozostaje na dłużej.

Jajka na twardo – przepis

Jajka są niezbędnym składnikiem kuchni. Dostarczają wielu składników odżywczych, są smaczne same oraz jako składnik innych potraw. Używamy ich na co dzień do panierowania, do ciast, do makaronów. Na śniadanie lub kolację możemy zrobić z nich jajecznicę, za każdym razem inną, bo jajka świetnie smakują z wędliną, boczkiem, pomidorami, kurkami, szczypiorkiem i cebulką, także z oliwkami, papryką, pomidorkami koktajlowymi...

Zobacz też

Zajęcie komornicze alimentów z konta firmowego

Komornik ma prawo do zajęcia alimentów z konta firmowego, nie obowiązują tutaj żadne ograniczenia. Z konta przedsiębiorcy komornik może egzekwować kwoty alimentów w pełnej ich wysokości. Bez znaczenia pozostaje fakt, że może być ono jedynym źródłem utrzymania osoby prowadzącej działalność.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: