Prawo Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

-

Odpowiedzi znajdują się w przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego (1).

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub sąd miejsca spadku (przykładowo sądu właściwego dla miejsca, gdzie położona jest nieruchomość będąca przedmiotem dziedziczenia). Wniosek taki może wnieść każda osoba mająca w tym interes prawny, zatem nie tylko spadkobierca.

Wniosek musi spełniać kryteria formalne, by wywołać określone skutki. Warunki te precyzuje kodeks postępowania cywilnego (2).

Prawidłowo napisany wniosek powinien zawierać:
1.oznaczenie sądu, do którego należy wnieść pismo,
2.dokładne imię i nazwisko stron (gdy jest to pierwsze pismo w sprawie należy podać dokładne dane adresowe),
3.oznaczenie rodzaju pisma (np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku),
4.uzasadnienie wniosku i przedstawienie niezbędnych w danej sprawie dokumentów, okoliczności,
5.podpis wnioskodawcy.

Rozwinięcie tych punktów przedstawiam poniżej.

W treści wniosku należy zaznaczyć wnioskodawcę i uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (mogą to być inni członkowie rodziny, którzy będą według naszej wiedzy zainteresowani stwierdzeniem nabycia spadku). Poza tym powinno się dokładnie w treści wniosku określić, kto jest spadkodawcą oraz kiedy nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierć spadkodawcy. We wniosku wskazuje się ostatni adres zamieszkania osoby zmarłej i załącza skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy jako dowód.

Poza tymi informacjami wnioskodawca powinien opisać dokładnie, czy chodzi o dziedziczenie z mocy ustawy, czy może spadkodawca pozostawił testament. Wnosząc o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym spadkodawcy, wnioskodawca powinien już zaznaczyć, jakiego udziału spadkowego (jakiej części spadku) dotyczy wniosek. Wskazując udział w majątku spadkowym, należy dokładnie opisać okoliczność śmierci spadkodawcy.

Chodzi o następujące informacje:

– czy spadkodawca zmarł bezdzietnie,
– czy ma rodzeństwo, żyjących rodziców.
– należy także wskazać na osoby, które mogłyby potencjalnie dziedziczyć, lecz zmarły

Informacje o śmierci tych osób należy udowodnić wskazując datę śmierci i w miarę możliwości przedstawiając skrócony odpis aktu ich zgonu.

Niezwykle ważną informacją jest wskazanie, czy w skład spadku wchodzi (bądź nie wchodzi) gospodarstwo rolne. Tak podpisany wniosek składa się do Sądu Rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Osoby twierdzące, że są spadkobiercami muszą posiadać dowody na tę okoliczność. W trakcie postępowania sąd podejmuje wiele czynności z urzędu, np. zarządza wydanie testamentu od osoby, która prawdopodobnie jest w jego posiadaniu. By zapobiec oszustwom sądy ustalają z urzędu także krąg spadkobierców. Może on być inny od tego, który wnioskodawca opisał we wniosku. Sąd przed wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może wezwać nieujawnionych dotychczas spadkobierców przez ogłoszenie. Sąd jednocześnie zamieszcza w ogłoszeniu wezwanie, by spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się, gdyż zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku (3).

Ogłoszenie to publikuje się w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz podaje publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy (tzw. otwarcia spadku), chyba, że wszyscy znani już spadkobiercy złożyli odpowiednie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (4).

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd pierwszej instancji można zaskarżyć apelacją, zaś postanowienie sądu drugiej instancji – skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. W postępowaniu odwoławczym może nastąpić uchylenie lub zmiana tego postanowienia, zgodnie ze stanem faktycznym ustalonym przez sąd i wskazanym przez zainteresowanych nabyciem spadku.

Źródła:
1)Księga IV. Spadki, Tytuł VI Kodeksu Cywilnego.
2) Art. 126 § 1 k.p.c.
3)Art. 673 k.p.c.
4) Art. 1026 k.c.

Gdzie szukacie wskazówek, jak napisać i wypełnić różne dokumenty? Korzystacie z gotowych wzorów?

Ewelina Paździora

Ewelina Paździora – ukończyła filologię polską i prawo  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z  Kancelarią Adwokacką w Krakowie, zajmuje się zwłaszcza prawem cywilnym i prawem pracy. Oprócz tego specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Przygotowuje się do egzaminu na aplikację adwokacką.

 

Nasz specjalista o sobie:


Polonistyka, prawo … a może jeszcze archeologia? Uwielbiam nieustanne zmiany i wyzwania. Ciągle stawiam sobie nowe cele i staram się dążyć do ich realizacji, fascynuje mnie rozwiązywanie zagadek i łamigłówek.  Połączenie wielu pasji sprawia, że interpretacja i zrozumienie prawnych problemów nie stanowi dla mnie trudności. We wszystkim co robię, staram się zachować należytą staranność, samodzielnie poszukuję odpowiedzi na trudne pytania, analizuję wszystkie możliwości.

Trochę romantyk, trochę realistka. W wolnych chwilach uciekam z dobrą książką daleko za miasto. Lubię włóczęgę po górach, amatorskie zdjęcia, nowych znajomych. Odwiedziłam z przyjaciółmi Krym, Pragę i wiele miast Europy Zachodniej. Moim marzeniem jest przejazd koleją transsyberyjską.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Kto dziedziczy długi?

Długi spadkowe dziedziczą spadkobiercy, którzy dostali spadek na skutek ustawy lub treści testamentu. Spadek to nie zawsze same korzyści - spadek to także obowiązek spłaty kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę, hipoteka obciążająca spadek czy inne wierzytelności. Wartość spadku może być w niektórych przypadkach niewystarczająca dla zapłacenia długów, co gorsza, gdy przyjmiemy taki spadek długi będą zaspokajane z naszego prywatnego majątku. Jak się tego ustrzec?

Ważność konta – sieci komórkowe

Coraz większa konkurencja na rynku telefonii komórkowej w Polsce wymusza zmiany wśród największych operatorów. Chcąc zachować konkurencyjność oferty, muszą oni reagować na zachowania graczy zabierających im najwięcej klientów. W przeciwnym razie straty w ilości klientów mogą być w dłuższym czasie znaczne.

Zobacz też

Sejf hotelowy – czy warto z niego korzystać?

Wydawałoby się, iż odpowiedź na to pytanie jest oczywista, jednak śledząc od kilku lat statystyki kradzieży w wakacyjnych kurortach, można się szczerze zdziwić, jak mało osób korzysta z tego dodatkowego zabezpieczenia wartościowych przedmiotów przywożonych na wakacje.

Aranżacja salonu: gdzie najlepiej ustawić telewizor?

Urządzając salon i wybierając do niego meble, często myślimy także o telewizorze. Nie da się ukryć, że ten sprzęt...

Co zrobić, gdy uszkodzi się matryca do laptopa?

Laptop to dla wielu z nas sprzęt codziennie wykorzystywany do pracy. Dlatego nie powinno być zaskoczenia, że wiele osób...

Może Cię zainteresuje: