Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

Prawo    
ocena

Urlop ojcowski staje się coraz bardziej popularny. Jak złożyć wniosek o urlop "tacierzyński"? Gdzie się go składa i po jakim czasie otrzymasz decyzję?

Jak napisać wniosek o urlop tacierzyński?

photoxpress.com

Urlop tacierzyński jest nowością w prawie pracy, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Przepisy te zostały dodane do tych regulujących urlop macierzyński pracownicy należący się jej z tytułu urodzenia dziecka. Uregulowania te zostały wymuszone obowiązującym prawem Unii Europejskiej i zapobiegają zarówno dyskryminacji pracownika - ojca, który chciałby zając się swoim nowonarodzonym dzieckiem. „Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia” (1). Poza tym pracownik, który wystąpił do sądu z wnioskiem o adopcję dziecka i przyjął dziecko na wychowanie ma prawo do urlopu odpowiadającego urlopowi macierzyńskiemu w wymiarze 20 tygodni. Jeżeli zaadoptował dwoje dzieci wymiar urlopu zostaje zwiększony do 31 tygodni (2). W takim przypadku pracownik ma także prawo do dodatkowego urlopu tacierzyńskiego w wymiarze od 3 do 7 tygodni.

Bardzo często w dobie dyskusji nad urlopem tacierzyńskim zapomina się, że przepisy kodeksu pracy i tak przyznawały ojcu dziecka prawa do dni wolnych, aby mógł on zając się dzieckiem. Pierwsze takie uprawnienie ma miejsce w momencie gdy pracująca mama dziecka rezygnuje z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, do czego ma prawo. Do swojego wniosku dołącza zaświadczenie z miejsca pracy ojca dziecka, że rozpoczyna on urlop z dniem jej powrotu do pracy. Wówczas ojciec może zwróci się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie mu urlopu w celu opieki nad dzieckiem. Istnieją też wypadki, gdy to ojciec dziecka musi się nim zaopiekować po urodzeniu, gdy np. w czasie porodu matka dziecka zmarła. Pracodawcy mieli wówczas (i nadal mają) obowiązek udzieli takiego urlopu ojcu dziecka.

Urlopu tacierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, który należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek wynikający z ustawy udzielić takiego urlopu. Wniosek powinien wyglądać następująco:
Kraków, dnia 23 stycznia 2010 r.


Wojciech Kowalski
ul. Piękna 25
30-815 Kraków
Nazwa zakładu pracy i dane adresowe

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (wzór)

Na podstawie art. 1823 § 2 Kodeksu pracy proszę o udzielenie  urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia w terminie od …………… do ……………….. Moje dziecko urodziło się w dniu…….
Oświadczam, że nie korzystałem jeszcze z przysługującego mi uprawnienia do urlopu ojcowskiego. Urlop macierzyński matki dziecka zakończył się w dniu…… .
(podpis pracownika)


Uprawnienia chroniące tatusia przebywającego na urlopie są tożsame z tymi, które przysługują po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, nie licząc rzecz jasna przerw w pracy na karmienie dziecka piersią. W czasie trwania urlopu pracodawca nie może rozwiązać z ojcem, opiekującym się dzieckiem, umowy o pracę, chyba że dojdzie np. do upadłości firmy. Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługują pracownikom również po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Najważniejsze uprawnienia pracownika po powrocie do pracy i w czasie trwania urlopu to przede wszystkim:
„zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego”.


Pracodawca ma obowiązek przywrócić pracownika do poprzedniej pracy do pracy na dotychczasowym stanowisku, tak aby świadczenie urlopowe nie doprowadziło do pokrzywdzenia pracownika w kwestii otrzymywanego wynagrodzenia oraz poziomu wykształcenia i kwalifikacji

Źródła:
1) Art. 182 (2) par. 1 k.p.
2)  Art. 183 par. 1 k.p.

Jak oceniacie prawa rodziców do urlopu na opiekę nad dzieckiem? Czy obecne prawo jest dobre i korzystne dla obojga rodziców?

OCENA
4.50
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =