Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

Prawo    
ocena

Zatarcie skazania jest konieczne do uzyskania zaświadczenia o niekaralności. Bardzo często potrzebujemy takiego zaświadczenia, aby starać się o lepszą pracę czy inne stanowisko. Jeżeli w przeszłości byliśmy karani za przestępstwa, po określonym upływie czasu możemy starać się o zatarcie skazania, a następnie otrzymać zaświadczenie o niekaralności. Jakie warunki musimy spełnić i jak napisać taki wniosek?

Jak napisać wniosek o zatarcie skazania?

photoxpress.com

Zatarcie skazania oznacza, że kara (skazanie) uważa się formalnie za niebyłe, zaś „wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych” (1). Jednocześnie jedynie za popełnienie przestępstwa związane z pedofilią - czyli przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości przeciwko nieletniemu, który nie ukończył w chwili popełnienia przestępstwa 15 lat i orzeczono wobec nas karę pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia) - zatarcie skazania nie jest możliwe. Ma to na celu chronić społeczeństwo przed powrotem na stanowisko np. opiekuna czy nauczyciela osoby, która wykorzystywała seksualnie małoletnich i może cierpieć na zaburzenia dotyczące pedofilii (2).
Zatarcie skazania następuje zawsze po upływie określonego upływu czasu:

- 10 lat - musi upłynąć od wykonania kary, darowania kary lub przedawnienia wykonania kary w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności na 25 lat (z mocy prawa)

- 5 lat - na wniosek skazanego po upływie 5 lat od wykonania kary, jeżeli skazano wnioskodawcę na karę nie większą niż 3 lata pozbawiania wolności a skazany przez te 5 lat od zakończenia wykonania kary przestrzegał prawa i nie był skazany ponownie

- 5 lat - gdy skazano sprawcę na grzywnę lub karę ograniczenia wolności (z mocy prawa) po 5 latach od wykonania kary (np. od daty zapłacenia grzywny)

- 3 lata - na wniosek skazanego, gdy skazano sprawcę na grzywnę lub karę ograniczenia wolności (z mocy prawa) po 5 latach od wykonania kary (np. od daty zapłacenia grzywny) - jest to jednak zależne od uznania sądu i przychylenia się do wniosku skazanego

- 1 rok - zatarcie skazania z mocy prawa następuje po roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o odstąpieniu od wymierzenia kary (3)

- gdy orzeczono środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów, nawiązkę, przepadek rzeczy pochodzących z przestępstwa, zakaz wstępu na imprezę masową itp.) zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem - czyli upływem czasu na jaki nałożono taki środek karny, darowano lub przedawniło się jego wykonanie.

Zatarcie skazania następuje z mocy prawa lub wcześniej, na wniosek skazanego złożony do sądu, który wydał orzeczenie o ukaraniu. Wniosek musi zostać złożony do tego właśnie sądu. Jak go napisać i jakie informacje należy w nim umieścić? Przede wszystkim musimy przekonać sąd, że nasza kara okazała się wystarczająca nauczką i przez cały okres czasu potrzebny do zatarcia skazania żyliśmy zgodnie z prawem. Można również zaznaczyć, że zatarcie skazania jest nam konieczne do starania się o lepsza pracę w związku z powiększeniem się rodziny czy problemami finansowymi - każde uzasadnienie jest dobre, jeżeli jest ono zgodne z prawdą. Wniosek można napisać własnoręcznie i złożyć do sądu. Można go napisać w następujący sposób:


zatarcie skazania prawo

photoxpress.com


Do Sądu Rejonowego
W Krakowie
Wydział Karny
(adres sądu, wskazana sygnatura akt dotycząca skazania, o zatarcie którego wnosimy)

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

Imieniem własnym wnoszę na mocy art. 107§ 4 k.k. o zatarcie skazania wyrokiem Sądu Rejonowego w Krakowie (data wydania wyroku skazującego, sygnatura akt) na karę np. 2 miesięcy ograniczenia wolności.

Jako uzasadnienie wskazuje, że data zakończenia wykonania kary upłynęła ponad 3 lata temu, w październiku 2007 roku, zatem spełnione zostały przesłanki dotyczące upływu czasu wskazane w art. 107 § 4 kodeksu karnego. Okoliczności wydania wyroku skazującego nie budziły wątpliwości, sama przyznałam się do winy zaś tak niski wymiar kary wynikał z niskiej szkodliwości społecznej czynu (można wskazać, za co zostaliśmy skazani i jakie okoliczności łagodzące wobec nas sąd uznał przy orzekaniu o karze.

Od momentu wykonania kary nie byłam notowana przez policję ani nie popełniłam żadnego przestępstwa, przestrzegałam porządku prawnego. (można rozwinąć tę myśl)

Zatarcie skazania, o które wnoszę jest konieczne dla uzyskania zaświadczenia o niekaralności aby starać się o pracę w np. agencji ubezpieczeniowej. Praca ta jest dla mnie bardzo ważna, gdyż od czasu mojego skazania urodziłam trzecie dziecko, zaś mąż w grudniu 2010roku stracił pracę. Zdobycie pracy jest konieczne dla zapewnienia utrzymania dla mojej rodziny.

W świetle powyższych okoliczności i spełnienia przesłanek formalnych - upływu czasu wymaganego do zatarcia się skazania przesłanki do ubiegania się przeze mnie o wcześniejsze zatarcie skazania zostały spełnione, dlatego w pełni popieram swój wniosek.

Podpis czytelny wnioskodawcy

Źródła:
1) Art. 106 k.k.
2) Art. 106a k.k.
3) Art. 107 § 1 - § 5 k.k.

Czy uważacie, że przepisy odnośnie zatarcia skazania są odpowiednie? Podzielcie się swoją opinią.

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =