Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

Prawo    
ocena

W ostatnich miesiącach zmieniły się warunki dotacji z funduszy unijnych na zakup kolektorów słonecznych, promujących inwestycje w odnawialne źródła energii. Jak dostać takie pieniądze? Gdzie należy się zwrócić i jakie dokumenty przedstawić? Czy taka inwestycja się opłaca?

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie z UE?

photoxpress.com

Obecnie osoby fizyczne mogą same ubiegać się o dotację na zakup kolektorów słonecznych w latach 2010-2014 z dotacją w wysokości 45%. Otrzymanie dotacji ma niestety związek z zaciągnięciem kredytu z bankiem, który współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje na zakup kolektorów słonecznych są przyznawane w ramach Programu Priorytetowego tzw. „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawianych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji”. Dopłaty dotyczą spłaty 45% kredytu bankowego przeznaczonego na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Dotacja jest przeznaczona dla osób fizycznych (właścicieli domów jedno- lub wielorodzinnych) oraz wspólnot mieszkaniowych, które nie korzystają z sieci ciepłowniczej. Celem programu jest oczywiście promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Montaż kolektorów znacznie obniża koszty eksploatacji domu i stosunkowo szybko inwestycja się zwraca.

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów jest ciągły. Realizują go specjalne banki, które podpisały umowę o współpracy z NFOŚiGW. Wnioski o dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wraz z wnioskiem o przyznanie kredytu składamy w wybranym przez nas banku. Jak wygląda cała procedura?

Zgłoszenie wniosku i wymaganie dotyczące dokumentacji przedstawię jeszcze poniżej. Po udzieleniu kredytu pieniądze na pełny montaż kolektorów wpływają na nasze konto prosto z banku. Po zakończeniu montażu podpisujemy z firmą wykonującą montaż (musi to być specjalista, mający wszelkie uprawnienia do montażu takich urządzeń) tzw. Protokół odbioru. Następnie protokół odbioru (zakończenia montażu) dostarcza się bankowi. Bank kontroluje prawidłowość realizacji przedsięwzięcia, jeśli zatem wyliczyliśmy za duży kredyt musimy wykorzystać całość tych pieniędzy tylko na tę inwestycję, nie możemy kupić kolektorów taniej, czy też w „promocji”. Dotacja zostanie wypłacona, gdy bank potwierdzi, że montaż został zakończony a efekt ekologiczny osiągnięty. Dopiero wówczas NFOŚIGW zapłaci 45% naszego kapitału kredytu w takim zakresie, w jakim rzeczywiście został on przeznaczony na kolektory słoneczne. W przypadku domu dla 5 osobowej rodziny będzie to kwota około 9.000 złotych. Oczywiście pod pojęciem montaż kolektorów rozumie się także zakup i instalację zbiornika na wodę oraz całego systemu, nie tylko samych kolektorów, które znajdują się na dachu budynku (1).

Czy taka inwestycja się opłaca? Kolektory nie potrzebują słonecznego dnia, by odpowiednio się nagrzać. W naszych warunkach klimatycznych ich pełne wykorzystanie przypada na okres od połowy marca do października. Nie potrzebują one słońca, nawet w deszczowy dzień świetnie pracują. Potrzebują tylko długo trwającego dnia (wiosna, lato, jesień). W zimie mają za mało czasu, by odpowiednio się naładować.

Formularz wniosku o kredyt można uzyskać w placówce banku współpracującego z NFOŚIGW. Wniosek o dotację musi dodatkowo zostać uzupełniony odpowiednią dokumentacją. W zależności od tego, czy potrzebne nam jest uzyskanie pozwolenia na budowę (gdy nasz domek jest dopiero w trakcie budowy, a projekt nie przewidywał zmian, gdy naruszamy konstrukcję budynku przez zmianę dachu pod montaż kolektorów słonecznych itp.) do wniosku o dotację składamy projekt budowlano-wykonawczy oraz kopię pozwolenia na budowę.

W praktyce na domach już zamieszkałych z odpowiednim dachem pozwolenie na budowę nie będzie wymagane. W takim wypadku do wniosku musimy dołączyć projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowaną do korzystania z ciepłej wody użytkowej.

Od takich domów, przy dużej ingerencji w konstrukcję musimy niestety dołączyć kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzeniem wysłania (doręczenia) do właściwego organu oraz oświadczenie, że organ w ciągu 30 dni nie zgłosił sprzeciwu dla naszych planów.

Gdy nie ma konieczności wykonywania tzw. robót budowlanych oświadczamy, że nie wymagamy pozwolenia na budowę czy zamiaru prowadzenia prac budowlanych, zaś sam, montaż będzie przebiegał mało inwazyjnie dla konstrukcji budynku.

Wnioski (obydwa) oraz dokumenty składamy w banku, który sami sobie wybieramy spośród tych, które podpisały z NFOŚIGW stosowne umowy. Kolejną niedogodnością jest konieczność zapłacenia przez nas podatku dochodowego od otrzymanej dotacji w postaci częściowej spłaty kapitału kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Odsetki od kredytu również leżą w naszej gestii.

Źródła:
1)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z poźn. zm.).

Dlaczego szukacie takich informacji? Na jaką działalność potrzebujecie dofinansowania?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =