Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Prawo    
ocena

Masz pomysł na własny biznes? Brakuje Ci kapitału? Weź udział w specjalnych programach unijnych i przystąp do rekrutacji w ramach wybranego przez siebie programu. Otrzymane pieniądze pozwolą na rozpoczęcie działalności. Jak wygląda sama procedura i do kogo należy zgłosić się z odpowiednim wnioskiem? Program operacyjny jest dokumentem przyjętym przez Komisję Europejską, który określa zasady finansowania i udzielania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.

Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

photoxpress.com

W latach 2007 -2013 można uzyskać fundusze na założenie własnej firmy w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach programu operacyjnego wyróżnione jest kilkanaście poszczególnych działań. Realizacją działań i rozdzielaniem pieniędzy zajmują się instytucje państwowe, najczęściej Urzędy Pracy.

Z pewnością nasz wniosek nie trafi od razu do instytucji Unii Europejskiej. Pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności jest przydzielana w ramach Działania 6.2 PO KL (skrót: Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Aby wziąć udział w programie należy zgłosić udział w projekcie operatora. Co to w praktyce oznacza? Operator to instytucja, która decyduje komu i w jakim zakresie rozdzielić fundusze unijne, które otrzymały. Operatorzy są wyznaczani na danym obszarze (np. na terenie województwa). Zadaniem operatora jest organizowanie rekrutacji do projektu, udzielanie zainteresowanym pomocy i szczegółowych informacji. To właśnie operator decyduje, komu zostaną przyznane pieniądze z funduszy unijnych. Operator rozpatruje wniosku składane przez zainteresowanych w procesie rekrutacji. Operatorem może być przykładowo Urząd Pracy, tam najlepiej zwrócić się po informacje. Na stronach wojewódzkich Urzędów Pracy znajdują się wykazy danych operatorów dla określonego województwa. Niestety, nie ma złotej zasady, która zadecyduje o tym, że właśnie my dostaniemy pieniądze z funduszu. Konieczne jest nasze zaangażowanie i jak najwięcej wizyt u danego operatora.

Co ciekawe, operator projektu sam wyznacza zasady rekrutacji i to właśnie te szczególne wymogi muszą zostać uwzględnione w naszym wniosku. Stąd właśnie konieczność odwiedzenia siedziby operatora w celu poznania szczegółów projektu i zabrania formularza wniosku. Projekty mają charakter regionalny, dlatego kryteria poszczególnych rekrutacji z pewnością będą się różnić. Sama procedura jest niesamowicie sformalizowana. Na poszczególne regiony kraju (powiaty) przydzielane są określone środki pieniężne na rozpoczęcie własnej działalności, najniższa kwota dofinansowania wynosi 50.000zł. Dofinansowanie skierowane jest w zależności od wybranej grupy docelowej dla danego regionu spośród grup wymienionych w programie operacyjnym odgórnie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu pomoc ludziom, którzy:

- są długotrwale bezrobotni (czyli co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie mogły znaleźć pracy i są zarejestrowane jako bezrobotne) oraz
- są to osoby mający problem z wejściem na rynek (młodzież do 25 roku życia) mają problem z pozostaniem na rynku pracy (gdy ukończyły 45 lat).
- program ma pomóc także osobom niepełnosprawnym, kobietom, które dotychczas zajmowały się wychowaniem dzieci i chciałyby podjąć pracę oraz osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz w małych miastach do 25 tys. mieszkańców.

Udział w projekcie (i chęć otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności) wymaga zgłoszenia wniosku aplikacyjnego. Wniosek składa się u konkretnego operatora (można u kilku operatorów, lecz dofinansowanie otrzymamy tylko z jednego źródła). Stąd właśnie trzeba iść po formularz wniosku do konkretnego operatora i tam dowiedzieć się, jakie dziedziny obejmuje realizowany przez niego program i jakie są docelowe grupy beneficjentów. Informacje dotyczące operatorów (ich siedziby, jakie to są instytucje) zamieszczone są na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Krótko mówiąc to konkretny operator wyznacza swoje kryteria rekrutacji, nie ma ogólnych warunków dla wszystkich operatorów. Informacje te są niezbędne, by wziąć udział w programie i złożyć dobry wniosek. Musimy to sprawdzić, ponieważ może się okazać, że nasz pomysł nie należy do branży, której rozwój preferuje operator. Do wniosku nie dołącza się jeszcze żadnych załączników, czy dokumentów. Formularz można pobrać ze strony internetowej operatora projektu bądź bezpośrednio w jego biurze, jednocześnie pytając o wytyczne uzupełnienia wniosku. Wypełnienie wniosku polega na podaniu danych osobowych, oświadczenia dotyczącego np. statusu bezrobotnego przez ostatnie 12 miesięcy oraz krótki opis naszej wymarzonej firmy – czym się będzie zajmowała, ile osób chcemy zatrudniać, jakie musimy posiadać urządzenia i w jaki sposób dotrzemy do klienta. Są to bardzo krótkie informacje – dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przystąpieniu do programu będziemy precyzować kosztorys naszej przyszłej firmy. Oczywiście, nie będziemy robić tego sami – pomoc ze strony operatora, darmowe porady i wyjaśnienia są dostępne dla wszystkich.

Oprócz takiego konkursu i rekrutacji przewidziana została pomoc rozdzielana z funduszy unijnych przez urzędy pracy dla osób bezrobotnych. Szczegóły można poznać w urzędzie pracy. Osoby, które mogą starać się o taką dotację muszą być zarejestrowane jako bezrobotne. Jest to nieco mniejsza pomoc, niż w przypadku samego projektu i procedury opisanej powyżej, jednak w niektórych branżach zupełnie wystarczy na rozpoczęcie działalności.

Zamierzacie rozpocząć działalność gospodarczą? Czym zamierzacie się trudnić?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =