Prawo Jak uzyskać odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy?

Jak uzyskać odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy?

-

Inaczej wygląda tylko procedura wynikająca z wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, inaczej na czas określony. Podstawą rozwiązania umowy o pracę są art. 52., 53. kodeksu pracy. Zawarte są tu wszystkie przesłanki do zwolnienia bez wypowiedzenia zarówno z winy pracownika, jak i z przyczyn przez niego niezawinionych.

Art. 52.
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Art. 53.
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Jeśli pracodawca rozwiąże umowę niezgodnie z przepisami tego dotyczącymi np. przy umowie na czas nieokreślony, która trwała ponad 10 lat zastosuje niewłaściwy okres wypowiedzenia albo przyczyna zwolnienia nie istnieje, pracownik ma prawo do wystąpienia do sądu pracy z powództwem przeciwko pracodawcy.

Pracownik ma kilka możliwości: może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Odszkodowanie przyznaje się za czas trwania wypowiedzenia. Najwyższą wysokością będzie trzymiesięczne wynagrodzenie.

Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, w związku z tym domaganie się większej kwoty jest bezcelowe. Jedynymi wypadkami, kiedy w prawie pracy nie określa się górnej wysokości odszkodowania są sprawy związane z nierównym traktowaniem w miejscu zatrudnienia lub sprawy o mobbing.

Przy umowach terminowych przyznanie odszkodowania wygląda podobnie jak przy umowach na czas nieokreślony. Wysokość jest taka sama, czyli najwyższa możliwa suma to trzymiesięczna pensja.

Pozew wnosi się do sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy. Postępowanie to charakteryzuje się odrębnościami związanymi z przedmiotem i podmiotem, z jakim mamy do czynienia. Żądanie odszkodowania wnosi się w ciągu 14 dni od dnia, w którym pracodawca wręczył dokument rozwiązujący stosunek pracy. Jest to termin zawity, czyli uprawnienia w razie jego niedotrzymania wygasają, a wszelkie późniejsze czynności są bezskuteczne. Termin ten, przywraca się na wniosek pracownika.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

Joanna Kurylonek

Joanna Kurylonek - ukończyła studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w tym kodeks rodzinny i opiekuńczy z najnowszymi jego zmianami), prawie administracyjnym i prawie pracy. Uczestniczyła w tworzeniu umów dla PKN Orlen, firmy Zielona Budka i Kompanii Piwowarskiej S.A. Podpisywała umowy z kontrahentami z Emiratów Arabskich i Australii. Wygrywała sprawy prowadzone przeciwko ZUS-owi oraz ENION S. A. Jest również informatykiem programistą.

Nasz specjalista o sobie:

Jako prawnik przyzwyczajony do ciągłej walki, jestem osobą wytrwałą i cierpliwą. Na szczęście pozostałam pogodnym człowiekiem. Poza salą sądową, czas spędzam czytając książki, najczęściej literaturę fantasy. Interesuję się psychologią i piszę wiersze, co pozwala mi się wyciszyć i oderwać od rzeczywistości. Kocham podróżować omijając turystyczne szlaki. Trafiam na ciekawych i życzliwych mi ludzi, z którymi kontakt bardzo sobie cenię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak postępować z upartym dzieckiem?

Często jesteśmy świadkami sytuacji kiedy dziecko np. w czasie zakupów wyraża stanowczy protest lub uparcie prosi nas o jakąś rzecz. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej kiedy naszemu dziecku szczególnie na czymś zależy albo zwyczajnie ma na coś ochotę. Często upiera się przy swoim zdaniu na konkretny temat, wymusza od nas zmianę jakiejś decyzji. Jeśli będziemy ulegać takiemu zachowaniu dziecko z pewnością szybko to zapamięta. Kolejna sytuacja przyniesie nam jeszcze więcej nerwów, ponieważ nasza pociecha będzie się domagała więcej i zastosuje kolejne metody. Jak zatem przekonywać uparte dziecko? Jak poradzić sobie z takim zachowaniem, by móc spokojnie funkcjonować i dochodzić do porozumienia z własnym dzieckiem?

Zdrowy tryb życia u młodzieży

Okres dojrzewania to najważniejszy moment w życiu każdego człowieka. Kształtuje się wtedy nie tylko nasza psychika, ale także ciało. Od prawidłowego rozwoju w tym okresie zależy całe nasze przyszłe życie.

Zobacz też

Etapy analizy fundamentalnej rynku

Określenie analiza fundamentalna nie jest obce tym wszystkim osobom, które miały chociażby powierzchowną styczność z inwestowaniem na giełdowym parkiecie. Trudno się temu dziwić, ponieważ jest to jedną z podstawowych metod analizy rynku kapitałowego. Analitycy stosujący omawiane narzędzie analityczne pragną oszacować atrakcyjność danych walorów poprzez odniesienia do sytuacji wewnętrznej spółki, które je wyemitowała.

Aranżacja salonu: gdzie najlepiej ustawić telewizor?

Urządzając salon i wybierając do niego meble, często myślimy także o telewizorze. Nie da się ukryć, że ten sprzęt...

Co zrobić, gdy uszkodzi się matryca do laptopa?

Laptop to dla wielu z nas sprzęt codziennie wykorzystywany do pracy. Dlatego nie powinno być zaskoczenia, że wiele osób...

Może Cię zainteresuje: