Jak wypisać się z listy dłużników?

Prawo    
ocena

Jak się wypisać z Krajowego Rejestru Dłużników? Czy istnieje możliwość całkowitego "zniknięcia" z tej listy? Co należy zrobić, jeśli zostaliśmy wpisani na listę niesłusznie?

Jak wypisać się z listy dłużników?

photoxpress.com

Jeżeli niesłusznie znaleźliśmy się na liście dłużników lub zapłaciliśmy zobowiązanie, a informacja o dokonaniu uregulowania należności nie została wpisana w bazę danych możemy domagać się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia określonych wpisów dotyczących naszej osoby. Informacje niekompletne, nieaktualne, albo nieprawdziwe lub  udostępnione z naruszeniem ustawy można poprawiać na zasadach  określonych w regulaminie Biura. Zgłoszenie takich nieprawidłowości następuje wyłącznie na skutek naszej interwencji. Musimy wysłać pismo na adres:

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21
51-214 Wrocław

Gdy klient korzystający z usług biura odkryje nieprawidłowości podczas dokonywania operacji na danych (zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa tych danych - np. ujawnienia zbyt szczegółowych danych zgodnie z tzw. polityką prywatności) można skorzystać z kontaktu telefonicznego na numer: +48 (71) 78 50 207.

Odnośnie pisma dotyczącego usunięcia danych związanych z nieistniejącym, czy spłaconym długiem musi ono zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko lub firmę (nazwę) żądającego,
- numer NIP lub numer PESEL dłużnika (w zależności czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą)
- dokładne wskazanie kwestionowanego długu  wraz z uzasadnieniem, że zobowiązanie nie istnieje - można     dołączyć np. dowód spłaty długu
- wskazanie przedsiębiorcy, który przekazał informacje gospodarcze do Biura o naszym  rzekomym długu (za sprawdzenie tych danych nie zapłacimy, gdyż dotyczą naszych danych osobowych) potwierdzenie dokonania zapłaty za usługę (usługa taka w cenniku figuruje jako „Opłata     za rozpatrzenie zarzutów wniesionych przez dłużnika w zakresie dopisanych informacji na jego temat”. Cena usługi wynosi 50 zł zaś wpłata następuje na konto Banku Zachodniego WBK SA 55 1090 0004 9986 0000 0000 0024

Po otrzymaniu przez Biuro naszego pisma o nieistnieniu zobowiązania, jego wygaśnięciu lub odroczeniu wykonania zobowiązania, oraz o nieprawdziwym określeniu wysokości zobowiązania będzie dążyło ono do potwierdzenia tych informacji. Biuro zażąda od nas potwierdzenia prawdziwości informacji uzasadniających usunięcie nas z listy dłużników. Może to wymagać dostarczenia przez nas odpowiednich dokumentów, potwierdzenia zapłaty długu. Informację o żądaniu weryfikacji informacji zostanie nam wysłane listem polecony i jednocześnie na adres poczty elektronicznej. Korespondencja z Biurem odbywa się w tych formach, zależnie od charakteru dokumentów i naszego wyboru. Musimy jednak pamiętać, ze termin na nasza odpowiedź i dosłanie dokumentów wynosi tylko 14 dni. Biuro może także zażądać potwierdzenia od Klienta, który dopisał nas do rejestru udowodnienia, że mamy wobec niego dług - jeżeli nie zrobi tego w ciągu 14 dni, nasze dane zostaną usunięte  systemu.

Jednocześnie odkrycie, że posłużono się podrobionym i sfałszowanym dokumentem zobowiązuje Biuro po potwierdzeniu tego zgłoszenia do natychmiastowego usunięcia tych informacji gospodarczych. Podobnie Biuro z własnej inicjatywy ma obowiązek postąpić, gdy samo dowie się, że zobowiązanie nie istnieje. Informacje o zobowiązaniu otrzymane od przedsiębiorcy, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru, także należy niezwłocznie usunąć.

Jak oceniacie warunki, które należy spełnić, aby móc wypisać się z listy dłużników? Czy należałoby wprowadzić jakieś zmiany?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =