Jak wyrobić dowód tymczasowy?

Prawo    
ocena

Tymczasowy dowód osobisty można uzyskać od chwili urodzenia. Dzięki dowodowi osobistemu, który potwierdza polskie obywatelstwo (i jednocześnie Obywatelstwo Unii Europejskiej) i umożliwia podróżowanie po krajach Unii należących do tzw. strefy Schengen. Kto i gdzie może wyrobić dowód osobisty? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Jak wyrobić dowód tymczasowy?

photoxpress.com

Chcąc uzyskać dowód osobisty zgłaszamy się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, zależnie od naszego miejsca zamieszkania. Sprawy dowodów osobistych załatwiane są w Wydziałach Spraw Obywatelskich. We właściwym urzędzie można odebrać gotowy wniosek do uzupełnienia zawierający wszystkie wskazówki dotyczące koniecznych dokumentów i opłat związanych ze złożeniem wniosku. Tymczasowy dowód osobisty można wyrobi dla osoby niepełnoletniej, jednakże małoletni nie może samodzielnie złoży takiego wniosku. Procedura składania wniosku o dowód tymczasowy jest niemal identyczna jak przy składaniu wniosku o dowód osobisty przez osobę pełnoletnią (mającą pełną zdolność do czynności prawnych).

Dowód osobisty może otrzymać każda osoba będąca obywatelem Polski i zamieszkała w kraju. Wniosek składa się:
- osobiście (gdy składa go dla siebie osoba mająca 18 lat)
- małoletni który ukończył lat 13 wniosek o wydanie dowodu tymczasowego (ważnego przez 5 lat do uzyskania pełnoletniości) musi złożyć w obecności przynajmniej jednego przedstawiciela ustawowego (najczęściej rodzica, który go reprezentuje)
rodzice dziecka, które nie ukończyło 13 lat mogą w niektórych uzasadnionych wypadkach złożyć wniosek o dowód osobisty dla małoletniego. Muszą wówczas razem złożyć taki wniosek, ewentualnie może to zrobić jeden z rodziców przedstawiając pisemną zgodę drugiego rodzica (potwierdzoną przez notariusz lub urzędnika gminy) Dziecko, które nie ukończyło 5 lat nie musi składać wniosku     wraz z rodzicami.

Dowód tymczasowy wyrabia się od 13 roku życia. Czynności przy składaniu wniosku (oprócz obowiązkowej obecności rodzica) są takie same jak przy składaniu wniosku od dowód osobisty osoby pełnoletniej (dowód stały). Nie istnieje odrębny wniosek dla dowodu tymczasowego i dowodu stałego – obowiązuje taki sam formularz wniosku oraz takie same dokumenty. Do wniosku o wydanie dowodu tymczasowego należy dołączyć następujące dokumenty:
- uzupełniony wniosek,
- dwa aktualne zdjęcia (wymiary 45 na 35 mm). Zdjęcie musi spełniać specjalne wymogi – fotografuje się lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (wpłaty można dokona na miejscy w kasie urzędu, opłata wynosi 30 zł),
- do wniosku należy dołączy również skrócony odpis aktu urodzenia,
- dowód osobisty rodziców – do wglądu, żeby potwierdzi ich tożsamość,
- dodatkowo urzędnik może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów poświadczających polskie obywatelstwo, gdy zachodzi wątpliwość, czy wnioskodawca jest rzeczywiście uprawniony do otrzymania tymczasowego dowodu osobistego.

Według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego termin oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosi 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku. Tymczasowego dowodu osobistego nie może odebrać samodzielnie dziecko, które nie ukończyło 16 lat. Gdy osiągnie ten wiek może bez obecności rodzica odebrać dowód tymczasowy. W innym wypadku (czyli do 16 roku życia) za małoletniego dowód może odebrać tylko jeden z rodziców lub opiekun prawny.

W jakim celu szukacie informacji na temat dowodu tymczasowego? Do czego jest Wam potrzebny?

OCENA
4.55
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =