Jak zareklamować usługę?

Prawo    
ocena

Fatalna fryzura i zniszczone włosy, samochód jeszcze bardziej uszkodzony niż przed wizytą w warsztacie czy wypadająca po wizycie u dentysty plomba… tak nierzetelnie wykonane usługi nie dość, że spędzają nam sen z powiek, to jeszcze generują dodatkowe koszty, które jesteśmy zmuszeni ponieść.

Jak zareklamować usługę?

sxc.hu

W jaki sposób zareklamować takie usługi i nie pozwolić się oszukiwać nierzetelnym fachowcom?

Złożenie reklamacji wykonawcy usługi może nastąpić na podstawie Przepisów o sprzedaży konsumenckiej lub na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w zależności od tego, czy świadczącym usługę był przedsiębiorcą, zaś zamawiającym ją był konsumentem oraz czy usługodawca wykonał dzieło z własnych materiałów od początku (dentysta, fryzjer).

W naszym przypadku zajmiemy się właśnie reklamowaniem usługi wykonanej na rzecz konsumenta przez przedsiębiorcę. Kodeks cywilny zawiera przepis, który odsyła konsumenta (w przypadku umowy o dzieło – czyli postaci umowy zawieranej z większością usługodawców) na grunt Ustaw konsumenckich.1 Dzieło, w rozumieniu przepisów Ustawy, jest rzeczą ruchomą, za którą można uznać właśnie wykonanie plomby, usługi kosmetyczki czy fryzjera, ale także naprawę samochodu itp. Niezależnie od tego, jaką przyjmiemy podstawę prawną (Ustawy konsumenckie czy rękojmię za wady dzieła), dla reklamacji usługi zasady postępowania są takie same.2

W przypadku nierzetelnego wykonania usługi czy też wykonania jej niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, mamy prawo złożyć reklamację przedsiębiorcy wykonującemu usługę.

W jaki sposób to zrobić i jakie żądania zawrzeć w naszym piśmie kierowanym do przedsiębiorcy? Otóż:

1. Należy wskazać, kiedy wada się ujawniła i czego dokładnie dotyczy. Musimy dokonać tych ustaleń dokładnie i najlepiej po ujawnieniu wady nie zwlekać ani dnia ze złożeniem reklamacji usługi.

2. Możemy żądać poprawienia usługi na koszt usługodawcy i w tym celu wyznaczyć mu termin jej ponownego wykonania. Należy wskazać np. czas i miejsce odbioru samochodu czy wizyty u fryzjera w tym celu.

3. Możemy wskazać alternatywny sposób załatwienia sprawy polubownie – np. zapłatę rachunku przez dotychczasowego usługodawcę za tę samą usługę wykonaną u innego przedsiębiorcy – zwłaszcza, gdy usługodawca nie jest w stanie samodzielnie poprawić usługi. W tym przypadku musimy mieć zgodę usługodawcy, którego usługę reklamujemy, dlatego wskazujemy to rozwiązanie jako propozycję i poddajemy możliwość negocjacji.

4. Jeżeli wady są istotne, zaś dokonanie zmian nie jest możliwe (nie można np. przywrócić włosom ich długości, nie uda się naprawić silnika, gdyż został on uszkodzony jeszcze bardziej podczas poprzedniej naprawy) lub usługodawca odmawia poprawienia usługi, mamy prawo odstąpić od umowy i żądać ceny zapłaconej za nią. Dotyczy to jednak tylko tzw. wad istotnych – inny odcień koloru włosów; różniący się nieznacznie od oczekiwanego, nie zostanie tak zakwalifikowany.

5. W przypadku tzw. wad nieistotnych możemy żądać obniżenia ceny za wykonanie usługi – podobne roszczenie można podnieść w sytuacji, gdy usługodawca nie usunął niezgodności w wyznaczonym przez nas terminie.

6. Zgłoszenia roszczenia należy dokonać na piśmie adresowanym do przedsiębiorcy, dołączając do niego dowód na to, że właśnie on wykonał usługę (paragon, inny dokument umowy itp.).

7. Terminy obowiązujące przy reklamowaniu usług są takie same jak w przypadku sprzedaży towarów i wskazują, że reklamacje należy wnieść w ciągu 1 miesiąca od dnia, w którym okazało się, że usługa została wykonana wadliwie.3 Przedawnienie roszczenia z tytułu niezgodności usługi z umową wynosi 2 lata od dnia jej wykonania.

8. W zakończeniu takiego wniosku dobrze jest wskazać naszą determinację przez stwierdzenie, że brak polubownego załatwienia lub brak odpowiedzi usługodawcy w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie przez nas sprawy na drogę sądową.

Co w sytuacji, gdy skorzystaliśmy co prawda z przysługującego nam prawa do odstąpienia od umowy i odzyskaliśmy pieniądze, lecz działanie usługodawcy doprowadziło do tego, że przywrócenie stanu poprzedniego (np. w naszym samochodzie) będzie wymagało dodatkowych kosztowanych napraw?

W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak wnieść do sądu pozew o odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi, żądając zwrotu kosztów dodatkowych napraw, a także obliczając, ile dni bez możliwości korzystania z samochodu nas kosztowało (ewentualnie – ile pieniędzy przez ten fakt straciliśmy). Domaganie się dodatkowego odszkodowanie pieniężnego w takim przypadku można umieścić już w piśmie reklamacyjnym, lecz należy liczyć się z tym, że dobrowolnie nikt nie zapłaci nam tych pieniędzy.

1 Art. 627 (1) Kodeksu cywilnego
2 Por. Art. 637 Kodeksu cywilnego
3 Art. 638 w zw. z Art. 563 Kodeksu cywilnego

Czy uważacie, że polskie prawo w odpowiedni sposób reguluje tę kwestię? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =