Jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

Prawo    
ocena

Wniosek o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć nie tylko domniemany ojciec nowo narodzonego dziecka. Procedurę tę może wszcząć także matka dziecka oraz dziecko od chwili osiągnięcia pełnoletności.

Jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

sxc.hu

Rodzice mają prawo opieki nad dziećmi z chwilą pojawienia się ich na świecie. Może być ono ograniczone lub odebrane w przypadku patologicznych zachowań lub innych ważnych przyczyn. Adoptując dziecko, także zostajemy uznani przez prawo rodzicami i opiekunami dzieci. Mężczyzna, nie godząc się na uznanie dziecka, może uniknąć odpowiedzialności rodzicielskiej. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, kiedy nie jest biologicznym ojcem  dziecka.

Kiedy możemy złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?
Prawo chroni przede wszystkim bezbronnych obywateli, a w tym przypadku dzieci. Z tego właśnie powodu wniosek o zaprzeczenie ojcostwa domniemany rodzic może złożyć najpóźniej do czasu, gdy dziecko skończy 6 miesięcy. Termin ten obowiązuje także biologiczną matkę dziecka.

Prawo chroni także rodziców dziecka. Wprawdzie już w chwili osiągnięcia pełnoletności może ono wnioskować o zaprzeczenie ojcostwa, względem rodzica, który dotąd był uznawany z prawnego opiekuna i biologicznego ojca. Jednakże procedurę tę musi wszcząć najpóźniej do ukończenia 21 roku życia. Oczywiście bez względu na wiek dziecka postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa może wszcząć prokuratura.

Obowiązki strony wnoszącej o zaprzeczenie ojcostwa
Sprawę o zaprzeczenie ojcostwa rozpoczyna złożenie pozwu do rodzinnego sądu rejonowego. Podmiot wnoszący pozew nie tylko ponosi koszty procesowe, lecz także zobowiązany jest do udowodnienia podnoszonych przez siebie okoliczności. Materiały dowodowe mogą obejmować wyjaśnienia osoby wnoszącej pozew, zeznania świadków, test DNA inne dokumenty. Jeśli dowody nie będą wystarczające powództwo zostanie oddalone, co zaowocuje utrzymaniem danego stanu rzeczy.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =