Jak zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?

Prawo    
ocena
Urlop macierzyński to jedno z podstawowych i najważniejszych uprawnień przysługujących młodej mamie, ustawodawca starając się wyjść na przeciw potrzebom rodzicielskim stopniowo wydłuża okres jego trwania. Jednakże w praktyce życie czasem układa się tak, że to mama musi wrócić wcześniej do pracy, a ojciec przejmuje opiekę nad dzieckiem.

Jak zrezygnować z urlopu macierzyńskiego?

photoxpress.com

Co do zasady urlop macierzyński trwa:

- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

- 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

- 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

- 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Do tego okresu można doliczyć jeszcze dodatkowy urlop w wysokości:

- od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. - do 2 tygodni (przy więcej niż jednym dziecku do 3 tygodni);

- od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r. - do 4 tygodni (przy więcej niż jednym dziecku do 6 tygodni);

- od 1 stycznia 2014r. - do 6 tygodni (przy więcej niż jednym dziecku do 6 tygodni).

Przepisy kodeksu pracy dają pracownicy możliwość wcześniejszego powrotu do pracy, art. 180 § 5, 6 K.p stanowi, iż pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Czy Wy wykorzystałyście cały urlop macierzyński? A może dzieckiem zajmował się ojciec?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =