Jaka jest kara za pobicie?

Prawo    
ocena

Pobicie to dzisiaj przestępstwo często występujące w aktach policyjnych. Zamieszczone w rozdziale kodeksu karnego wśród przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Jaka jest kara za pobicie?

sxc.hu

Dokładną karę i jej wymiar określa kodeks karny:
Art. 158.
§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kodeks mówi o dwóch rodzajach czynu: pobiciu i bójce, które to zdarzenia prowadzą do uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Te dwie kategorie różnią się od siebie liczbą osób, które muszą brać udział w zdarzeniu, żeby móc określić, czy to pobicie czy bójka. Przy bójce każdy z uczestników występuje w podwójnej roli: napastnika i broniącego się. Muszą w niej uczestniczyć przynajmniej trzy osoby.

Natomiast pobicie to wyraźnie rozdzielenie ról. Po jednej stronie występują napastnicy, po drugiej pokrzywdzeni atakiem. W tym przypadku możliwe jest zastosowanie obrony koniecznej przez broniącego się i nawet, gdy skutkiem obrony nastąpi śmierć napastnika, będzie to czyn kwalifikujący się do uniewinnienia ze względu na to, że kontratyp obrony koniecznej wyłącza odpowiedzialność karną.

Warto wspomnieć, że dla sądu definicja obrony koniecznej w indywidualnych przypadkach jest często trudna do zinterpretowania. Dlatego np. osoba, która ubrana jest w „ciężkie” obuwie może zostać oskarżona o przekroczenie granic obrony koniecznej, gdyż stosowanie uderzeń – kopnięć nogą wyposażoną w takie obuwie staje się bronią!

Jedna z przesłanek przestępstwa pobicia jest wystąpienie u ofiary ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który określony jest w art. 156. § 1. kodeksu karnego:

1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Wymienione tu sposoby oraz skutki utraty zdrowia nie są katalogiem zamkniętym. Brak tu np. poważnych okaleczeń tułowia, które pozostawią szpecące blizny.

Kary przewidywane za przestępstwo pobicia są bardzo wysokie. Nie stosuje się tu grzywny ani kary ograniczenia wolności, niewyłączone jest jednak dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia od sprawcy na rzecz poszkodowanego.

Co myślicie o karze za to przestępstwo? Jest adekwatna do popełnionego czynu, za surowa czy za lekka?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =