Prawo Jaka jest kara za samowolę budowlaną?

Jaka jest kara za samowolę budowlaną?

-

Wymagania prawne dotyczą zarówno parametrów, rodzajów budowli, jak i pozwoleń związanych z daną budową. Samowola budowlana została potraktowana jak przestępstwo, do którego odpowiednio stosuje się przepisy karne.

Art. 90.
Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt. 1 lub art. 50 ust. 1 pkt. 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 90. w swojej treści odsyła do rozdziału 5 – budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych. Opisane tam czynności związane z samowolnym wykonaniem obiektu są przedstawione w sposób bardzo skomplikowany, dlatego na potrzeby niniejszego opracowania użyję streszczenia.

Wszystkie wymienione w art. 90. przepisy określają samowolę budowlaną i dokładną jej definicję. Samowolą będzie wykonywanie obiektu budowlanego oraz jego rozbudowa bez odpowiednich pozwoleń, także brak zgłoszenia takiej budowy, a nawet zmiana sposobu użytkowania budowli – nie zgłaszając tego odpowiednim organom popełniamy wykroczenie. Także odstąpienie od pierwotnego projektu, dokonanie w nim zmian bez zgłoszenia ich i zatwierdzenia będzie traktowane jak samowola budowlana.

Ponieważ to według kodeksu karnego rozpatrywane są kary, należy zatem stosować bezpośrednio jego przepisy.

Grzywna – rozpatrywana w dwóch etapach. Pierwszym będzie określenie stawek dziennych grzywny, które obecnie wymierzane są od 10 do 540. W drugim określa się sumę każdej pojedynczej stawki: od 10 do 2000 złotych. Kara ograniczenia wolności – od miesiąca do 12 miesięcy. Kara pozbawienia wolności w przypadku samowoli najkrócej może trwać miesiąc najdłużej 2 lata.

Drugim reżimem, jaki stosuje się przy samowoli budowlanej jest kodeks wykroczeń traktujący łagodniej czyny, do których stosuje się jego przepisy.

Art. 93. Kto:
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28. lub art. 31. ust. 2,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
9b) zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5,
podlega karze grzywny.

Górna granica kary wyniesie w przypadkach większej wagi do 5000 złotych.

Z przepisów wynika, że nie każda samowola budowlana jest przestępstwem. Niektóre są kwalifikowane jako wykroczenia. W każdym przypadku możliwa jest legalizacja takiego obiektu. Niesie to za sobą ogromne koszty i niezliczoną ilość wypełnianych dokumentów.

Co myślicie o karze za to wykroczenie? Jest adekwatna do popełnionego czynu czy powinna zostać zmieniona?

Joanna Kurylonek

Joanna Kurylonek - ukończyła studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w tym kodeks rodzinny i opiekuńczy z najnowszymi jego zmianami), prawie administracyjnym i prawie pracy. Uczestniczyła w tworzeniu umów dla PKN Orlen, firmy Zielona Budka i Kompanii Piwowarskiej S.A. Podpisywała umowy z kontrahentami z Emiratów Arabskich i Australii. Wygrywała sprawy prowadzone przeciwko ZUS-owi oraz ENION S. A. Jest również informatykiem programistą.

Nasz specjalista o sobie:

Jako prawnik przyzwyczajony do ciągłej walki, jestem osobą wytrwałą i cierpliwą. Na szczęście pozostałam pogodnym człowiekiem. Poza salą sądową, czas spędzam czytając książki, najczęściej literaturę fantasy. Interesuję się psychologią i piszę wiersze, co pozwala mi się wyciszyć i oderwać od rzeczywistości. Kocham podróżować omijając turystyczne szlaki. Trafiam na ciekawych i życzliwych mi ludzi, z którymi kontakt bardzo sobie cenię.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?

Pod nazwą NNW kryje się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest ono dobrowolne i zawierane na okres roku. Ich celem jest przygotowanie się w przypadku zaistnienia takich zdarzeń jak nieszczęśliwe wypadki, ich trwałe następstwa czy śmierć ubezpieczonego podczas podróży samochodem. Ubezpieczenie obejmuje wypadki na terenie naszego kraju oraz poza jego granicami.

Jak radzić sobie z zazdrością o przyjaciółkę?

Przyjaźń jest bardzo ważną sprawą w życiu każdej kobiety. Dzięki niej nasze życie staje się pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Czasami jednak przyjaciółka jest bliska nie tylko nam samym, ale także naszym domownikom. Jak radzić sobie z zazdrością o przyjaciółkę, która jest traktowana jak członek rodziny?

Zobacz też

Na co pomaga ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy znany jest przede wszystkim gospodyniom domowym jako niezbędnik w kuchni, gdzie służy jako dodatek do zakwaszania potraw i składnik sosów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest on także naturalnym lekiem!

Aranżacja salonu: gdzie najlepiej ustawić telewizor?

Urządzając salon i wybierając do niego meble, często myślimy także o telewizorze. Nie da się ukryć, że ten sprzęt...

Co zrobić, gdy uszkodzi się matryca do laptopa?

Laptop to dla wielu z nas sprzęt codziennie wykorzystywany do pracy. Dlatego nie powinno być zaskoczenia, że wiele osób...

Może Cię zainteresuje: