Jaka kara za błąd w PIT?

Prawo    
ocena
Za błąd w PIT, którego sami w porę nie zauważymy, grozić mogą konsekwencje karno-skarbowe.

Zgodnie z prawem na złożenie deklaracji PIT mamy czas do końca kwietnia. Złożenie PIT-u po tym terminie wiązać się będzie z konsekwencjami karno-skarbowymi. Lecz zdarzyć może się i tak, że w naszej – złożonej w terminie – deklaracji znajdą się błędy. Im wcześniej sami je zauważymy, tym lepiej. Jeśli jednak urząd skarbowy zauważy je sam, wówczas mogą nas czekać konsekwencje karno-skarbowe. Istnieje kilka opcji wykrycia błędu w PIT.

Sami zauważamy błąd w deklaracji

Zasada jest prosta: jeżeli sami zauważymy błąd w zeznaniu podatkowym, powinniśmy jak najszybciej złożyć w urzędzie skarbowym korektę zeznania. Korekta jest niczym innym jak ponownym – ale tym razem poprawnym – wypełnieniem deklaracji PIT. Należy pamiętać, żeby na deklaracji wybrać opcję „korekta zeznania”, a nie „złożenie zeznania”. Dodatkowo złożone powinno zostać wyjaśnienie określające przyczynę złożenia korekty zeznania.

Jeżeli złożymy korektę sami, wówczas żadne konsekwencje nam nie grożą. Nawet jeżeli z zeznania wyjdzie, że mamy do zapłaty zobowiązanie podatkowe, to odsetki będą zdecydowanie niższe, niż gdyby to urząd znalazł ten błąd. Warto pamiętać, że mamy 5 lat na złożenie korekty zeznania podatkowego.

Urząd skarbowy sam wychwycił nasz błąd

W przypadku gdy urząd skarbowy sam znajdzie błąd w naszym zeznaniu podatkowym, może postąpić w dwojaki sposób. Jeżeli błędy znalezione w zeznaniu będą błędami rachunkowymi albo oczywistymi omyłkami lub też dotyczyć będą błędnego wypełnienia deklaracji, a do tego kwota podatku nie przekroczy 1 000 zł, wówczas urząd sam naprawi te błędy. Do nas jako podatnika zostanie wysłana tylko informacja o korekcie naszego PIT-u, względem której będziemy mieli 14-dniowy termin odwołania. W takim przypadku żadne konsekwencje również nam nie grożą.

Jeżeli jednak urząd skarbowy znajdzie błąd, który będzie dotyczył kwoty wyższej niż 1 000 zł, wtedy grożą już konsekwencje karno-skarbowe. Kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny dla osoby, która podaje niezgodne ze stanem faktycznym dane w zeznaniu podatkowym. W zależności od kwoty, na jaką dokonano uszczuplenia należności publicznoprawnych (poniżej lub powyżej kwoty 8 400 zł), zależeć będzie, czy nasz czyn potraktowany będzie jako wykroczenie czy przestępstwo skarbowe. Grzywny sięgać mogą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ukrywanie dochodów

Jeszcze gorzej sprawa wyglądać będzie, gdy zataimy dochody. Nie dość, że urząd skarbowy nałoży na nas 75% podatek od ukrytych dochodów, to dodatkowo grozić nam będzie grzywna za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wysokość grzywny wahać się będzie od 168 zł do 33 600 zł za wykroczenie lub od 560 zł do nawet 15 680 000 zł za przestępstwo.

Złożyliście kiedyś PIT z błędem? Sami zauważyliście błąd czy wezwał Was urząd?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =