Jaka kara za fikcyjne zatrudnienie dla pracownika, pracodawcy?

Prawo    
ocena
Fikcyjne zatrudnienie nieść będzie za sobą konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Umowa zawierana fikcyjnie stosowana jest w przypadkach, gdy np. członek rodziny potrzebuje świadczeń zdrowotnych, kobieta zaszła w ciążę i również potrzebuje świadczeń albo np. umowa zostaje zawarta na krótki czas przed wypadkiem, jakiemu uległ pracownik lub też umowa zostaje podpisana z osobą, której brakuje niewiele czasu do emerytury. Wszystkie te sytuacje mogą być dla ZUS-u wysoce podejrzane.

Zawarcie fikcyjnej umowy o pracę będzie miało miejsce wtedy, kiedy obie strony tej umowy mają świadomość, że pracownik nie będzie świadczył żadnej pracy, natomiast osoba będąca pracodawcą nie będzie z niej korzystać. Jeżeli ZUS albo nawet sąd orzeknie, że umowa była fikcyjna, uzna ją jednocześnie za nieważną.

Konsekwencje dla pracownika

Pracownikowi, który został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w przypadku udowodnienia, że jego umowa była zawarta pozornie, odmawia się prawa do ubezpieczenia. ZUS ma prawo skontrolować pracownika, jeżeli uzna, że jego umowa jest fikcyjna. Pracownikowi zostanie dostarczona decyzja o niepodleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Ponadto pozostaje on bez prawa do świadczeń, takich jak prawo do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.

Może wystąpić również sytuacja, kiedy pracownik faktycznie będzie wykonywał pracę na rzecz pracodawcy, ale ZUS uzna, że umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą dążyła do obejścia przepisów prawa. Chodzi tutaj o sytuację, kiedy np. pracodawca zatrudni kobietę w ciąży, a za jej pracę przysługiwać jej będzie podejrzanie wysoki zarobek. Kobieta zatrudniona została tylko po to, aby uzyskać kilkakrotnie wyższy zasiłek chorobowy lub macierzyński. W powyższej sytuacji ZUS może zażądać zwrotu wypłaconych świadczeń jako nienależnych.

Pracodawca obniża koszty zatrudnienia

W celach oszczędnościowych pracodawcy wolą podpisywać umowy cywilnoprawne z pracownikiem, niż zatrudnić go w swojej firmie. Taka umowa zlecenie powoduje, że pracodawca ma zdecydowanie niższe koszty związane z zatrudnieniem. Należy jednak pamiętać, że konstrukcja umowy nie może zawierać np. postanowień o wykonywaniu pracy pod kierownictwem, a także w miejscu i czasie, które wskazuje zleceniodawca. Umowa z takim zapisem będzie jednym z powodów uznania tej pracy za niezgodną z działalnością gospodarczą, bo de facto będzie to umowa o pracę.

W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące tylko miejsca świadczenia usług, zakresu usług oraz sposobu kontaktowania się ze zlecającym. Jeżeli zleceniodawcy udowodni się, że zawarł umowę cywilnoprawną, która powinna być umową o pracę, grozi mu kara grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Konsekwencje dla fikcyjnie samozatrudnionych

Dodatkowo pracownik, który przeszedł na fikcyjne samozatrudnienie, a faktycznie wykonuje pracę na rzecz zleceniodawcy, która powinna być określona umową o pracę, to dochód przez niego osiągnięty nie może być dochodem z działalności gospodarczej. Tym samym jeżeli osoba samozatrudniona wybrała rozliczanie podatku według 19% stawki podatku, to traci prawo do opodatkowania dochodów wedle tej stawki i zobowiązana jest do wpłacenia zaliczek od dochodu, który został osiągnięty od początku roku, z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej, a także odsetek za zwłokę od zaległości za powyższe zaliczki.

Spotkaliście się z sytuacją pozornego zatrudnienia?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 4 =

Tak,wiem o takiej sytuacji.

~ Lidia / 2015-08-08 15:12:23
oceń komentarz: (0) (0)

Tak w Maszewie w woj. zachodniopomorskim mieszka kobieta imieniem Ewka, która rodzi dzieci na fikcyjnym zatrudnieniu. Wstyd bo ta Pani ma na chleb nie musi pracować tak powiedział jej mąż który ma własną firmę. A teraz własnie się wybudowali. Także młodzi swoje życie zaczynają od kradzieży w stylu mieć dużo kasy a się nie narobić.

~ Artur / 2015-09-07 08:27:01
oceń komentarz: (2) (0)

A ja pracuję w Biurze Rachunkowym we Wrocławiu, gdzie są zatrudnione 3 osoby w tym ja i tylko ja pracuję, 2 pozostałych pracowników nie widziałam na oczy a pracuję tam już od 5 lat, to znajomi szefowej zatrudnieni Bóg wie z jakich powodów chyba tylko żeby mieli ubezpieczenie,. Żałosne to...

~ alilli / 2016-03-07 17:07:59
oceń komentarz: (1) (0)