Jaka kara za gwałt?

Prawo    
ocena
Gwałt jest przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, za które Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności.

Gwałtem jest zmuszenie przez jedną lub więcej osób drugiego człowieka do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. Do gwałtu dochodzi przy użyciu siły fizycznej, pod przymusem lub wskutek nadużycia władzy, użycia podstępu albo też poprzez wykorzystanie braku możliwości wyrażenia przez drugą osobę świadomej zgody.

Statystyki policyjne pokazują, że liczba wszczętych postępowań dotyczących gwałtu waha się pomiędzy 1750 a 2200 rocznie. W 2013 r. wszczęto 1885 postępowań, natomiast w 2010 postępowań było 1759.

Kara za gwałt

Kary za gwałt przewiduje Kodeks karny w rozdziale dot. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zgodnie z art. 197 § 1 KK osoba, która przemocą, bezprawną groźbą albo podstępem doprowadziła drugą osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. § 2 tego samego artykułu określa karę od 6 miesięcy do 8 lat dla sprawcy, który w taki sam sposób doprowadził drugiego człowieka do poddania się innej czynności seksualnej.

Typ kwalifikowania przestępstwa

§ 3 art. 197 KK określa typ kwalifikowany gwałtu, czyli taki, który wpływa na zaostrzenie kary i dotyczy gwałtu zbiorowego, gwałtu na osobie małoletniej w wieku poniżej 15 lat oraz gwałtu na członku rodziny (wstępnym, zstępnym, bracie, siostrze lub przysposobionym). Za wymienione powyżej rodzaje gwałtu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

W przypadku gwałtu zbiorowego sprawców musi być dwóch i więcej. Jeżeli jednak tylko jeden ze sprawców będzie obcował płciowo z ofiarą, a pozostali będą np. trzymać ofiarę lub pilnować, czy nikt nie nadchodzi, to karę i tak poniosą wszyscy bez wyjątku. Zgodnie z przepisami karnymi zgwałceniem jest nie tylko obcowanie płciowe, ale też doprowadzenie do tego obcowania.  

Jeszcze wyższej karze, bo na czas nie krótszy niż 5 lat, podlega sprawca, który dokonał gwałtu ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 § 4 kk).

Czy Waszym zdaniem kary za gwałt są wystarczająco wysokie?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =