Jaka kara za nieszczepienie dziecka?

Prawo    
ocena
Polskie prawo przewiduje poddawanie dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym - jest to obowiązek, którego nieprzestrzeganie zagrożone jest karą.

Ze względu na profilaktykę zdrowotną w Polsce wprowadzono kilka obowiązkowych szczepień, którymi należy poddać dzieci dla ochrony ich zdrowia. Szczepienia te dotyczą szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych, takich jak np.: gruźlica, krztusiec, odra, świnka. Terminowe zaszczepienie dziecka pomaga nie tylko chronić zdrowie małego pacjenta, ale także chroni inne osoby, z którymi dziecko spotyka się w domu, szkole czy w przedszkolu.

Kary finansowe

Organem, który wymierza kary za niedopełnienie obowiązku szczepień, jest Sanepid, który w przypadku nieprawidłowości wzywa do zapłaty kar w wysokości kilkuset złotych. W ostatnich latach pojawiają się jednak orzeczenia sądu, zgodnie z którymi Sanepid nie ma prawa wymierzać kar finansowych.

Pewne kary za nieprzestrzeganie obowiązkowych szczepień u dzieci przewiduje także kodeks wykroczeń. Zgodnie z nim (art. 115 kodeksu wykroczeń) w przypadku niedopełnienia obowiązku szczepienia dziecka, mimo wymierzonej już kary Sanepidu, osobie pełnoletniej grozi kara grzywny do 1500 złotych lub kara nagany.

Szczepienie a choroby zakaźne

Warto zaznaczyć, że w przypadku niezaszczepienia dziecka może dojść do poważniejszych konsekwencji niż tylko uszczuplenia portfela. Dziecko nie będzie wówczas odporne na różnego rodzaju choroby, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu.

Nawet jeśli powątpiewamy w skuteczność szczepień ochronnych lub obawiamy się ubocznych efektów szczepionek, warto dostosować się i dopilnować, by dziecko w odpowiednim terminie otrzymało wszystkie obowiązkowe szczepienia ochronne.

Czy szczepisz swoje dzieci w odpowiednich terminach?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =