Jaka kara za nieważny dowód osobisty?

Prawo    
ocena
Każdy pełnoletni obywatel Polski jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego. Za brak takiego dokumentu może nas spotkać wysoka grzywna.

Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość. Kwestia jego ważności jest zatem sprawą, na którą powinniśmy zawsze zwracać uwagę. Dotychczasowe przepisy regulujące sprawę dowodów osobistych zwarte są w Ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Każdy dowód wydawany pełnoletniemu obywatelowi Polski ma okres ważności 10 lat. Po tym upływie jesteśmy zobowiązani go wymienić.

Kiedy jeszcze musimy wymienić dowód

Nie tylko okres ważności dowodu powoduje jego nieważność. Zmiana danych osobowych, jak chociażby nazwiska w związku z zawarciem związku małżeńskiego lub zmiana adresu zamieszkania, powoduje, że nasz dowód traci ważność i zachodzi potrzeba jego wymiany. Dodów musi również zostać wymieniony, jeżeli uległ zniszczeniu, np. ułamał się jego kawałek.

Trzeba pamiętać, że czas oczekiwania na otrzymanie nowego dowodu to ok. 30 dni, więc lepiej wcześniej pomyśleć o złożeniu wniosku w naszym urzędzie. Wymiana dowodu jest bezpłatna, musimy jedynie wypełnić wniosek o wydanie dowodu oraz dołączyć nasze zdjęcie.

Kary za nieważny dowód

Zgodnie z art. 55 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny, która może wynieść nawet do 5 000 zł.

Prócz kar czysto materialnych możemy mieć szereg innych nieprzyjemnych konsekwencji w związku z posiadaniem nieważnego dowodu osobistego. Mogą one ujawić się chociażby w sytuacji, kiedy będziemy chcieli kupić jakiś przedmiot na raty, kupić bilety lotnicze, wyjechać za granicę nawet na obszarze Unii Europejskiej albo zwyczajnie odebrać paczkę na poczcie.

Planowane zmiany

Rok 2015 pociągnie za sobą szereg zmian w dowodach osobistych. Przede wszystkim nie będą one zawierały informacji o miejscu zameldowania, a zatem w przypadku zmiany adresu nie będzie konieczności wymiany dowodu. Ponadto nowe dowody nie będą zawierały informacji o kolorze oczu oraz wzroście, a zdjęcie będzie prezentowało nasz wizerunek tak jak obecnie jest on prezentowany w paszportach. Ważną zmianą będzie możliwość wysłania wniosku o dowód elektronicznie do jakiejkolwiek gminy w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zmiany te mają wejść w życie z dniem 1 marca 2015 r.

Zdarzyło się Wam zapomnieć o dacie ważności Waszego dowodu? W jakiej sytuacji dowiedzieliście się, że jest on nieważny?

OCENA
2.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =