Jaka kara za niezameldowanie lokatora?

Prawo    
ocena
Jeszcze do niedawna za niedopełnienie obowiązku meldunkowego można było zostać ukaranym grzywną. Ten zapis to już przeszłość.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych dokonano zasadniczych zmian w sprawach meldunkowych. I choć obowiązek meldunkowy nie zniknął całkowicie (jeszcze), to na lepsze zmieniły się przepisy regulujące tą powinność.

Obowiązek meldunkowy

Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w lub wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zameldowaniu o urodzeniu dziecka, zmianie stanu cywilnego lub zgonie osoby (art. 4). Wprowadzona zmiana zniosła jednak obowiązek meldunku lokatorów przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dotyczy to jednak tylko właścicieli mieszkań czy tez zarządców nieruchomościami, bo lokator obowiązek meldunku ma dalej. Ale musi zająć się tym we własnym zakresie.

Obowiązek lokatora

Jeżeli lokator ma zamiar wynajmować od nas mieszkanie przez okres dłuższy niż 3 miesiące, to wówczas zgodnie z art. 10.1. wspominanej ustawy, ma on obowiązek zameldować się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Ustawodawca wyjaśnia jednocześnie, że zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w konkretnym lokalu.

Brak konsekwencji

Zmiany przepisów stanowią, iż właściciel mieszkania, który je wynajmuje, nie ponosi żadnych konsekwencji za niezmalowanie lokatora. Jeszcze do 2013 roku obowiązywał przepis, który określał, iż w przypadku niedopełnienia obowiązku meldunkowego mogła zostać wymierzona kara ograniczenia wolności, grzywny (do 5 000 zł) lub nagany. Ale zmiana ta oznacza, że również lokator nie poniesie żadnej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Warto wiedzieć, że od 2016 roku planuje się całkowite zniesienie obowiązku meldunkowego.

Czy Waszym zdaniem zniesienie meldunku będzie dobrym posunięciem?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =