Jaka kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Prawo    
ocena
Osobie, która utrudnia kontakty z dzieckiem, a nie musi być to tylko i wyłącznie osoba, która ma prawo do opieki nad dzieckiem, grożą konsekwencje finansowe zależne m.in. od jej zamożności.

Znowelizowany w 2011 roku Kodeks postępowania cywilnego wprowadził zapis, że za utrudnianie kontaktów z dzieckiem ukarany zostać może nie tylko rodzic posiadający prawo do opieki, ale również ta osoba, która ma prawo do kontaktów. Nowela ustawy jednocześnie nie określa górnej granicy kary za utrudnianie kontaktów. Sąd na podstawie liczby naruszonych postanowień orzeczenia o kontaktach lub na podstawie ugody, a także sytuacji materialnej osoby utrudniającej kontakt z dzieckiem, wymierzy karę.

Prosto do komornika

Ponadto postanowienie sądu będące prawomocnym nakazem zapłaty określonej kwoty będzie jednocześnie tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Inaczej mówiąc, poszkodowany rodzic, któremu utrudniono kontakty z dzieckiem, będzie mógł udać się z powyższym postanowieniem do komornika. Co ważne, zmiana ustawy spowodowała, że kara orzeczona przez sąd będzie wypłacona osobie pokrzywdzonej, a nie jak wcześniej przekazana na rzecz Skarbu Państwa.

Bilety do kina

Warto wiedzieć, że rodzic, któremu utrudniano kontakty z dzieckiem, może starać się również o zwrot poniesionych kosztów, które musiał wydać na zorganizowanie spotkania z dzieckiem, np. na rezerwację hotelu w przypadku wycieczki lub biletów do kina czy teatru.

Dwustopniowe postępowanie w sądzie

Ale zanim dojdzie do wymierzenia kary, odbyć się musi postępowanie sądowe w sprawie utrudniania kontaktów z dzieckiem. Na tym etapie postępowania zbadane zostaną wszelkie naruszenia postanowień zawartych w orzeczeniu lub w ugodzie dotyczącej kontaktów z dzieckiem. Sąd zagrozi karą pieniężną za naruszenie tych postanowień, jeżeli jednak jedno z rodziców w dalszym ciągu nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków, wówczas nałożona zostanie kara finansowa.

Warto zdawać sobie sprawę, że nie tylko rodzic mający przygotować dziecko do spotkania z drugim rodzicem poniesie karę za niewywiązywanie się ze swojego obowiązku. Karę poniesie także ten rodzic, który odprowadzi dziecko do domu w innym czasie niż zostało to uzgodnione albo stawi się na spotkanie w stanie wskazującym.

Czy Waszym zdaniem górna granica kary finansowej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem powinna zostać ustanowiona?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 2 =