Jaki identyfikator podatkowy stosować: NIP czy PESEL?

Prawo    
ocena

Kontakty z urzędem skarbowym opierały się dotychczas na nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej. Począwszy od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym obok NIP stał się także numer PESEL, nastąpił zatem podział podatników w zakresie identyfikacji podatkowej. Te zmiany w przepisach mają doprowadzić do swoistego uproszczenia - dotychczas NIP był przyznawany równolegle z numerem PESEL, począwszy od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące podatnikami VAT utraciły Numer Identyfikacji Podatkowej, a rolę identyfikatora podatkowego ma spełniać PESEL. Jakie skutki wywołuje ta zmiana w identyfikacji podatkowej? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

PESEL czy NIP jako identyfikator podatkowy?

PESEL jest identyfikatorem podatkowym w odniesieniu do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT od towarów i usług. Podatnikom, którzy spełniają powyższe kryteria, z początkiem stycznia bieżącego roku odebrano przyznany numer NIP, podatnikom go nie posiadającym numer ten nie jest nadawany. Numerem NIP posługują się natomiast pozostałe podmioty podlegające rejestracji do celów podatkowych (prowadzący działalność gospodarczą i płatnicy podatku VAT) oraz przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.

Do posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej zobowiązani są także płatnicy składek społecznych, nie prowadzący działalności gospodarczej, np. zatrudniający opiekunkę do dziecka. NIP ma zastosowanie także w przypadku identyfikacji niepodlegających rejestracji w systemie PESEL. 

Z 1 stycznia 2012 osoby fizyczne zostały zwolnione z obowiązku wypełniania formularza NIP-3 dla osób zatrudnionych, a więc z występowania do urzędu skarbowego z tzw. zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz z aktualizowania danych w urzędzie skarbowym. Uczynienie numeru PESEL identyfikatorem podatkowym spowodowało również zmiany w formularzach podatkowych. Aby uzyskać NIP przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o jego nadanie. Nadawaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej zajmuje się Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Rejestracja przedsiębiorców odbywa się za pomocą tzw. „jednego okienka”. Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pomocą formularza CEIDG-1.

 

Źródła:

[1] Małgorzata Żujewska, Jaki identyfikator stosować: NIP czy PESEL?, Gazeta Podatkowa nr 2 (834) z dnia 2012-01-05, dostępny w Internecie: http://inwestycje.pl/moje_podatki/Jaki-identyfikator-stosowac-NIP-czy-PESEL-;152432;0.html.

Co myślicie o tej zmianie? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =