Jakie kary grożą za kradzież?

Prawo    
ocena

Statystyki policyjne ukazują bardzo smutną prawdę dotyczącą kradzieży. Rocznie ofiarą złodziei pada małe miasto. Najczęstszymi kradzieżami są kradzieże kieszonkowe zaliczane do drobnych przestępstw. Na drugim miejscu, co do liczebności znalazło się okradanie mieszkań. Czasami sami jesteśmy sobie winni. Pozostawienie cennych rzeczy w samochodzie, noszenie portfela w otwartej torebce czy tylnej kieszeni spodni ułatwiają zadanie złodziejom.

Jakie kary grożą za kradzież?

photoxpress.com

Wykrycie złodziei oraz odzyskanie skradzionych rzeczy nie jest proste. Zazwyczaj tych osób nie łapie się na gorącym uczynku. Wpadają najczęściej w chwili, gdy policja robi obławy. Kradzież określono jako przestępstwo polegające na zaborze cudzego mienia ruchomego. Do tej pory słowo zabór pozostało przy kradzieży samochodów, co absolutnie jest nieadekwatne do istoty kradzieży.


Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zatem taką karę otrzyma osoba dokonująca zwykłej kradzieży. W zależności od sposobu jej dokonania i przedmiotów, jakie znajdą się w posiadaniu przestępcy będzie to kara pomiędzy 3 miesiącami a 5 latami pozbawienia wolności. Sąd na tej podstawie może wymierzyć karę roku pozbawienia wolności, gdyż ustawodawca tu daje możliwość czasowego określenia kary. Art. 278 podaje kary, jakie otrzyma sprawca za kradzież mniejszej wagi:

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kodeks karny inaczej niż kodeks wykroczeń postrzega kare ograniczenia wolności. Można ją wymierzyć od miesiąca do 12 miesięcy (pomimo że 12 miesięcy to rok – nie jest możliwe orzeczenie roku kary ograniczenia wolności – takiej kary ustawodawca nie przewiduje). Kary ograniczenia wolności udziela się w miesiącach, gdzie górną granicą jest właśnie okres dwunastu miesięcy. Grzywna orzekana jest w stawkach dziennych w pierwszym etapie, następnie określa się dokładną kwotę, jaka będzie przypisana do stawki dziennej. Brany jest  pod uwagę stan majątkowy i rodzinny sprawcy. Najniższa ilość stawek wynosi 10, najwyższa 540. Każda pojedyncza stawka może wynieść od 10 do 2000 tys. zł. Jak łatwo obliczyć w skrajnych przypadkach grzywna może dojść do wartości skradzionych przedmiotów.


Kodeks karny wskazuje na zastosowanie kary pozbawienia wolności, której dolna granica wynosi 3 miesiące. Co w przypadku, gdy kradzież dotyczy rzeczy bardzo małej wartości? Na to pytanie odpowiedź znajduje się w kodeksie wykroczeń. Wskazuje on, że kradzież rzeczy ruchomej do 250 zł będzie występkiem i jako taka podda się karze z tego kodeksu.

Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Przestępstwo kradzieży jest przestępstwem na styku dwóch reżimów kodeksowych, w zależności od wartości skradzionych przedmiotów sprawca zajmie się kodeks karny albo kodeks wykroczeń, w ostatnim przypadku istnieje możliwość umorzenia postępowania ze względu na społecznie niską szkodliwość czynu.

Jak oceniacie przepisy dotyczące tej kwestii? Czy takie prawo jest sprawiedliwe?

OCENA
3.57
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =