Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

Prawo    
ocena

Z dniem 29 czerwca 2009 roku zmieniły się zasady wydawania paszportów, w Ministerstwie opracowano nowe wzory w których zostają ujęte tzw. dwie cechy biometryczne. Czy w związku z tym zmieniła się procedura i opłaty za wydanie paszportu? Co to są cechy biometryczne? Czemu maja służyć te zmiany?

Jakie są formalności przy wniosku o paszport?

sxc.hu

Cechy biometryczne, które zostają zamieszczone w paszporcie to (tak jak poprzednio) kolorowa fotografia, która ma uwydatnić nasze rysy twarzy (wizerunek) oraz elektroniczny odcisk palca. Wymogi te wprowadziły przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, ustalając, że zarówno fotografia jak i odciski palców będą zamieszczane na paszportach elektronicznie. Zasady te wprowadziło powszechnie obowiązujące (czyli każdego – zarówno państwo i jego obywateli) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Celem tych przepisów jest możliwość lepszego ustalenia, że osoba wpisana w paszporcie jest jednocześnie tą, która się nim posługuje. Ma to zapobiec oszustwom i kradzieżom tożsamości związanym z fałszowaniem dokumentów. Odciski palców są indywidualne dla każdego człowieka, i nawet przy podobieństwie rysów twarzy pomogą niemal bezbłędnie ustalić, czy to jedna i ta sama osoba. Według ustawy „każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie” (1). Paszport ułatwia przekraczanie granic Unii Europejskiej i stanowi dowód posiadania polskiego obywatelstwa oraz potwierdza tożsamość osoby posługującej się paszportem. Paszport jest własnością naszego państwa, wydawany jest tylko jego obywatelom na ich wniosek. Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia  w imieniu tylko swoim lub swojego małoletniego dziecka. Odbiór paszportu można dokonać tylko osobiście. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu paszportowego wynosi około 30 dni, lecz może być dłuższy dlatego wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, jeżeli planujemy zagraniczny wyjazd.

Gdzie złożyć taki wniosek i jakie dokumenty musimy przygotować? Wniosek składa się w urzędzie miasta. Jest on wydawany przez wojewodę właściwego dla miejsca naszego stałego pobytu. Wzór wniosku można odebrać w urzędzie, na wniosku drukowane są także informacje, jakie dokumenty musimy przedłożyć. Wniosek musi zostać przez nas opłacony. Za wydanie paszportu w kraju, który jest ważny 10 lat zapłacimy 140 zł, za paszport dla dziecka które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat – 60 zł, a za paszport tymczasowy (ważny maksymalnie 12 miesięcy) – zapłacimy 30 zł. Dodatkowe koszty dotyczą  wykonania zdjęć paszportowych u fotografa. Dowód opłaty i zdjęcia dołączamy do wniosku. Oprócz tego wcześniej musimy wystarać się i dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia (koszt 27 zł) gdy nie mamy numeru PESEL  oraz skrócony odpis aktu małżeństwa zawartego za granicą (zmiana nazwiska).

Podsumowując, aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:
- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
- kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej, lub dokument potwierdzający prawo do skorzystania z ulgi lub zwalniający całkowicie z opłaty
- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (osoby nie posiadające numeru PESEL)
- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – po zmianie nazwiska
- przedstawić dowód osobisty lub poprzedni paszport potwierdzający naszą tożsamość

Wniosek składa się osobiście, oprócz wniosku o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej. Również odbiór paszportu musi nastąpić osobiście i musimy wówczas okazać dokument potwierdzający naszą tożsamość (najczęściej dowód osobisty). Wzór wniosku o wydanie paszportu zamieszczony został poniżej.

Źródła:
1)  Art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =