Jakie uprawnienia ma straż miejska?

Prawo    
ocena

Straż miejska nie tylko ściśle współpracuje z Policją, lecz sama może wykonywać wiele czynności, które wykonują policjanci. Straż miejska ma także prawo nakładania mandatów karnych na sprawców przestępstw oraz dokonywania przeszukania osobistego, ujęcia sprawcy przestępstwa i oddanie go w ręce Policji. Straż miejska ma prawo nas również wylegitymować. Kiedy i za co możemy dostać mandat od straży miejskiej?

Jakie uprawnienia ma straż miejska?

photoxpress.com

Straż miejska ma prawo nałożyć mandat za wiele wykroczeń, które codziennie popełniamy i nie zawsze jesteśmy też tego świadomi.

O takich uprawnieniach straży miejskiej decydują m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pozwalają karać mandatem zwłaszcza za:

- zakłócanie porządku i ciszy nocnej, hałasowanie, krzyki lub np. wypróżnianie się w miejscach publicznych
- za naruszanie przepisów porządkowych - np. zakaz wprowadzania psów na teren placu zabaw, nie sprzątanie po psie w czasie spaceru itp.
- kąpiel w miejskiej fontannie czy rzece, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli
- plakatowanie w miejscu niedozwolonym czy rozkładanie ulotek w takim miejscu
- nie oznaczenie domu czy posesji numerem porządkowym
- usuwanie, zrywanie rysowanie po rozlepionych plakatach czy ogłoszeniach
- wyrzucanie za okno śmieci czy wylewnie płynów za okno na ulicę lub teren osiedla
- drażnienie zwierząt
- rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych, wyrzucenie niedopałka papierosa czy inne naruszanie przepisów przeciwpożarowych
- mandat dostanie matka czy ojciec (także opiekujące się dzieckiem dorosłe rodzeństwo) jeżeli dziecko, które nie ma jeszcze 7 lat samo spaceruje po drodze publicznej
- za wykroczenia drogowe (czyli nieostrożną jazdę pojazdem) na terenie osiedla mieszkaniowego
- nieodświeżenie drogi czy nie czyszczenie jej, jeżeli mamy taki obowiązek
- za nie posprzątane podwórko, jeżeli nieporządek na nim razi i niekorzystnie wpływa na krajobraz otoczenia
- za nieprzyzwoite napisy wykonywane na ścianach, murach pociągach lub przeklinanie w miejscu publicznym
- za niszczenie roślin przez siebie lub przez swojego np. psa z którym spacerujemy
- za palenie papierosów w miejscach publicznych, gdzie palenie jest zabronione
za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych lub innych miejscach, gdzie obowiązuje taki zakaz
- za zaśmiecanie otoczenia (1)
- także za wykroczenia drogowe straż miejska może nałożyć mandat - za nadmierną prędkość, złe parkowanie jechanie na drodze jednokierunkowej w stronę przeciwną itp.

UWAGA!

Poza tymi wykroczeniami straż miejska ściśle współpracuje z policją, zatem jeżeli sama nie nałoży na nas mandatu za pewne zachowania czy nawet cięższe wykroczenia lub przestępstwa - przekaże nas policji. Straż miejska w tym celu nie tylko ma prawo nas wylegitymować ale ma prawo ująć osobę zachowującą się w sposób agresywny czy zagrażający innym i zawieźć ją na najbliższy komisariat policji. Poza tym w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa straż miejska może dokonać rewizji bagażu osobistego oraz przeprowadzanie kontroli osobistej.

Z reguły straż miejska udaje się na patrol w te rejony, gdzie akurat nie przebywa patrol policji - w ten sposób obie służby mają większy zasięg działania. Poza tym należy pamiętać, że wszelkie przestępstwa dotyczące obrazy funkcjonariusza na służbie czy naruszenie jego nietykalności cielesnej dotyczy także straży miejskiej. Strażnik miejski ma również prawo przy wykonywaniu swoich czynności nie tylko nałożyć mandat za niemal każde wykroczenie, lecz także dokonywać czynności wyjaśniające, kierować wnioski o ukaranie do sądu w razie odmowy przyjęcia mandatu, oskarżać przed sądem i wnosić środków odwoławczych w sprawach dotyczących wykroczeń (sąd rejonowy). Poza tym w ramach swych czynności może usuwać pojazdy i blokować ich koła w przypadkach określonych w kodeksie drogowym (2).

straż miejska karyphotoxpress.com

Zawsze w przypadku zatrzymania, upominania czy nałożenia mandatu strażnik miejski powinien nosić umundurowanie oraz legitymację służbową i emblemat gminny. Mamy prawo wymagać, aby przed podjęciem wobec nas czynności (pomijając sytuację stawiania oporu, bójki i agresji z naszej strony itp.) przedstawić się z imieniem i nazwiskiem oraz na nasze żądanie okazać swoją legitymację abyśmy mogli zanotować nazwisko strażnika miejskiego (3).

Źródła:
1) § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2003 w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (z późniejszymi zmianami)
2) Art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych z późniejszymi zmianami
3) Art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych z późniejszymi zmianami

 

Czy Waszym zdaniem straż miejska ma odpowiednie uprawnienia? Czekamy na Wasze opinie.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =