Kara za podpisanie się cudzym nazwiskiem

Prawo    
ocena

W Polsce często stosuje się zasadę podpisywania się cudzym nazwiskiem przy załatwianiu drobniejszych spraw, takich choćby jak odbiór poczty. Niewiele osób wie, że nawet jeśli mamy stosowne upoważnienie, podpisanie się nie swoim nazwiskiem może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo. Jak definiuje się fałszerstwo? Co za nie grozi?

Kara za podpisanie się cudzym nazwiskiem

photoxpress.com

Podpis jest tak traktowany zawsze, kiedy nie pochodzi od osoby, w imieniu której został sporządzony [1]. Kodeks karny kwalifikuje tego typu czyny jako podrobienie dokumentu, za co grozi grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. [2]. Karane jest podrabianie podpisu w celu użycia go, jak również samo używanie podrobionego podpisu jako autentycznego. Podobnie jest w przypadku wypełnienia dokumentu podpisanego co prawda przez kogoś innego, ale używanego niezgodnie z jego wolą - np. dopisanie kilku punktów do podpisanej już umowy bez wiedzy kontrahenta. Karane jest także samo czynienie przygotowań do podrobienia dokumentu, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. [3]

Kiedy mamy do czynienia ze sfałszowanym podpisem?

Warto dodać, że każdy może podpisywać się tylko swoim własnym nazwiskiem. Wszelkiego rodzaju upoważnienia do podpisania się „za kogoś” nie mają mocy prawnej. Zatem każdy odbiór faktury, listu poleconego, pokwitowanie przeglądu instalacji, na liście obecności itd. pod żadnym pozorem nie może być poświadczone sfałszowanym podpisem, choćby osoba, za którą się podpisujemy wyrażała na to zgodę [4]. Jeżeli wystawiła ona pełnomocnictwo i prawo nie wymaga dla danej czynności złożenia własnoręcznego podpisu, należy podpisać się własnym nazwiskiem z dopiskiem „z up. ...” lub załączyć to pełnomocnictwo do dokumentu.

Aspekt prawny

Rozpatrując podrobienie podpisu w kontekście przepisów karnych nie ma też znaczenia, czy osoba, której podpis został podrobiony jest osobą prawdziwą. Należy jednak nadmienić, że zgodnie z literalną wykładnią przepisów karalne jest tylko podrobienie podpisu w celu użycia za autentyczny, nie jest więc zagrożone zwykłe „pisanie dla zabawy”.

Prawo dopuszcza jednak również kilka wyjątków dla osób niepełnosprawnych, gdy podpis może złożyć inna osoba, musi się jednak podpisać swoim nazwiskiem. Dotyczy to:

1. Osoby mogącej czytać, lecz niemogącej pisać:

- Może ona złożyć tuszowy odcisk palca, a obok inna osoba wpisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis,
- Zamiast niej podpisze się inne osoba, co poświadczy notariusz, wójt, burmistrz, prezydent, starosta lub marszałek województwa [5].

2. Osoby niemogącej czytać:
- Oświadczenie składa się na piśmie w formie aktu notarialnego [6].

 

 

Źródła:

[1]  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2000 r., III KKN 233/98

[2] art. 270 par. 1 kodeksu karnego

[3] art. 270 par. 2 kodeksu karnego

[4]  wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 1979 r., II KR 10/79

[5]  art. 79 kodeksu cywilnego

[6]  art. 80 kodeksu cywilnego

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
2.33
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Mój były mąż podrabiał podpis za mnie bez mojej wiedzy przez okres trzech lat w Pit-ach brał jednocześnie z tego tytułu pieniądze,zgłosiłam ten fakt na prokuraturze,sprawa trafiła do Sądu i nie wiem jakim cudem odbyły się dwa posiedzenia bez mojego zawiadomienia,moje zdziwienie było o tyle większe że został uniewinniony! Sąd w Elblągu dał "przyzwolenie"na podrabianie podpisu przez Strażnika miejskiego bo właśnie taką funkcje pełni mój ex.Wyrok masakra i porażka.

~ Ewa / 2012-05-22 22:36:49
oceń komentarz: (2) (0)