Kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Prawo    
ocena

Spowodowanie wypadku samochodowego, nawet przez trzeźwego kierowcę stanowi przestępstwo, za które orzekana jest kara pozbawienia wolności. Wypadku drogowego nie należy mylić z kolizją drogową (stanowiącą wykroczenie) czy katastrofą w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz zagrożenie dla wielu ludzi lub mienia w wielkich rozmiarach. Wypadek polega na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym na skutek którego inna osoba odniosła obrażenia ciała.

Spowodowanie wypadku drogowego najczęściej jest nieumyślne, lecz nie wpływa to na wymiar kary i sam fakt popełnienia przestępstwa. Zasady bezpieczeństwa, których naruszenie doprowadziło do wypadku, są określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dla uznania, że zdarzenie drogowe jest wypadkiem (przestępstwem) a nie kolizją (wykroczeniem) należy ocenić skutki. Gdy w zdarzeniu ucierpieli inni uczestnicy ruchu (także pasażer kierowcy) i odnieśli oni obrażenia w postaci przynajmniej tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu, nie mówiąc już o śmierci czy ciężkim uszczerbku na zdrowiu.

Dla obliczenia kary za spowodowanie wypadku przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości należy najpierw przedstawić zagrożenie karne opisane w przepisie art. 177 Kodeksu karnego. Kary za spowodowanie wypadku drogowego to:

- kara pozbawienia wolności do lat 3 - za spowodowanie nieumyślnie wypadku w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone jako „średnie” [1];

- kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - za spowodowanie nieumyślnie wypadku którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu [2].

Spowodowanie wypadku przez kierowcę czy uczestnika ruchu znajdującego się w stanie nietrzeźwości jest obostrzone wyższymi karami, niż te przewidziane powyżej. Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość [3].

Zgodnie z art. 178 k.k. sąd skazując sprawcę wypadku drogowego opisanego w art. 177 k.k., który popełnił przestępstwo znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. [4] Wnika stąd, że kary za spowodowanie wypadku drogowego przez nietrzeźwego sprawcę to:

- kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca (i 2 tygodni) do 4 lat i 6 miesięcy - za spowodowanie nieumyślnie wypadku w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone jako „średnie”; [5]

 kara od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności - za spowodowanie nieumyślnie wypadku którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu [6].

Problem pojawia się w przypadku pierwszym, gdyż w tej części powinno się uznać ten przepis za martwy - zaostrzenie dolnego progu kary pozbawienia wolności do miesiąca i 2 tygodni nie powinno nastąpić w świetle przepisów kodeksu karnego. Art. 37 kodeksu karnego wyraźnie stanowi, że kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat, lecz wymierza się ją w miesiącach i latach. Zatem nie można wymierzyć kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 miesiąca i 2 tygodni.

Oprócz kar sąd orzeka w takich sytuacjach środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.Sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie spowodowania wypadku był w stanie nietrzeźwości. [7]

 

 

Źródła:

[1] Art. 177 § 1 Kodeksu karnego

[2] Art. 177 § 2 Kodeksu karnego

[3] Art. 155 § 16 Kodeksu karnego

[4] Art. 178 k.k.

[5] Art. 177 § 1 Kodeksu karnego

[6] Art. 177 § 2 Kodeksu karnego

[7]  Art. 42 § 2 k.k.

Uważacie, że kara za jazdę pod wpływem alkoholu jest współmierna do wykroczenia? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =