Prawo Kiedy, jak reklamować towar w sklepie?

Kiedy, jak reklamować towar w sklepie?

-

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy wad rzeczy, która została sprzedana.[1] Jeżeli jednak umowa została zawarta przez przedsiębiorcę (sklep) z konsumentem – mamy do czynienia z instytucją niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

Paragon jest najczęściej jedynym potwierdzeniem umowy, jaki mamy. Gdy dokonujemy zakupów na raty, na przedpłaty, zamówienie, według wzoru lub na prośbę, oraz gdy wartość towaru przekracza kwotę 2.000 zł – sprzedawca ma obowiązek potwierdzić na piśmie wszelkie istotne postanowienia umowne. W innych przypadkach sprzedawca wydaje takie potwierdzenie na piśmie wyłącznie na żądanie kupującego.

W dokumencie takim znajduje się adres przedsiębiorcy, data sprzedaży oraz określenie towaru i jego ceny. Takie same informacje są zamieszczane na paragonie. W przypadku sprzedaży na odległość nie ma żadnego problemu – nie dość, że w przesyłce znajduje się paragon, to na komputerze mamy zapisane dane dotyczące transakcji – jej daty, naszych personaliów oraz dane sprzedającego. Opierając się na takich elektronicznych dokumentach możemy z powodzeniem reklamować towar, jeżeli okaże się on niezgodny z umową.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nie porusza zagadnienia dotyczącego obowiązku przedstawienia paragonu, jako niezbędnego elementu dla skutecznej reklamacji przez konsumenta zakupionego towaru, skądinąd Kodeks cywilny, który reguluje istotę i zakres umowy sprzedaży nie uzależnia jej zawarcia od jakiejkolwiek formy pisemnej. Skoro nie jest wymagane zawarcie umowy sprzedaży w formie pisemnej to brak paragonu nie stanowi podstawy dla odmowy reklamacji z tytułu niegodności towaru z umową. Oczywiście, utrudnia sprawę, gdyż sprzedawca zazwyczaj żąda paragonu i uzależnia od tego rozpatrzenie reklamacji. W momencie, gdy płaciliśmy w sklepie kartą płatniczą możemy powołać się na historię kredytową, lecz nie zawsze w praktyce odnosi to skutek. Praktyka wskazuje, że wielu konsumentów rezygnuje z dochodzenia dalszych roszczeń z uwagi na nieustępliwość sprzedawcy. Z prawnego punktu widzenia umowa sprzedaży czy wyciąg z rachunku bankowego są wystarczającym dowodem na fakt zawarcia umowy – paragon służy raczej dla celów podatkowych sprzedawcy, do jego rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Mimo to, reklamując towar w sklepie – bez paragonu – należy uzbroić się w cierpliwość.

Jeżeli sprzedawca nie chce przyjąć ustnej reklamacji towaru bez okazania paragonu w sklepie:

– najlepiej skierować do sprzedawcy odpowiednie pismo, w którym powołując się na reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową żądamy wymiany towaru na pozbawiony wad lub naprawy – do pisma dołączamy dokumenty, w których jesteśmy posiadaniu świadczące o zawarciu umowy. Po wysłaniu sprzedawcy zawiadomienia o wykryciu niezgodności towaru z umową (wady towaru) ma on czas 14 dni od otrzymania naszego zawiadomienia do udzielenia odpowiedzi na nasze pismo. Jeżeli w tym terminie nie otrzymamy odpowiedzi na zawiadomienie, ustawa przyjmuje, że reklamacja został uwzględniona;[2]

– jeżeli sprzedawca odpowie nam odmownie – należy napisać odwołanie od decyzji sprzedawcy i podać argumenty świadczące o wadzie rzeczy i braku naszej winy w zakresie ich powstania. Należy odnieść się do argumentów wskazanych przez sprzedawcę w jego piśmie. Niestety, możliwym jest, że otrzymamy kolejną odmowną odpowiedź;

– zawsze możemy się od tej decyzji odwołać do sądu. Warto skorzystać z pomocy Federacji Konsumentów (jej terenowych oddziałów). Federacja Konsumentów świadczy bezpłatną pomoc prawną w takich sytuacjach;

– możemy wskazać, że w ustawie nie ma żadnych wytycznych co do uzależniania reklamacji od okazania paragonu. Ponadto ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wskazuje na uprawnienia konsumenta, których nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru z umową.[3] Kupujący nie może zostać pozbawiony swoich praw do reklamacji, zwłaszcza, gdy ustawa nie uzależnia skorzystania z tego prawa po okazaniu paragonu. Żądanie sprzedawcy – zawęża stosowanie uprawnień konsumenckich – tym samym zaś jest sprzeczne z ustawą.

Termin skorzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach dotyczących sprzedaży konsumenckiej jest ograniczony i należy go bezwzględnie przestrzegać.

– roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową w sprzedaży konsumenckiej przedawniają się po 2 latach od daty otrzymania towaru. W ciągu tych dwóch lat należy powiadomić sprzedającego o wadzie rzeczy;[4]

– należy pamiętać, że konsument ma zaledwie 2 miesiące czasu na powiadomienie sprzedawcy o istnieniu wady od momentu jej wykrycia (wystarczy w tym terminie przesłać samo zawiadomienie);[5]

– krótsze terminy zawiadomienia mogą dotyczyć żywności i artykułów spożywczych (ze względu na trwałość żywności);

– w razie wymiany towaru na nowy – termin roszczeń (2 lata) biegnie na nowo;

– w wypadku sprzedaży rzeczy używanej termin odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową sprzedawca może skrócić, lecz nie może on być krótszy niż 1 rok. Reklamacja przecenionego produktu (sprzedanego na promocji) jest możliwa, jeżeli odkryta przez nas wada nie jest tą, dla której dotychczasowa cena została obniżona. Najczęściej obniżka ceny wynika z określonej, wskazanej wady produktu – o której w momencie zakupu jesteśmy informowani lub którą możemy łatwo dostrzec. Wszelkie inne postanowienia i deklaracje sprzedawców należy uznać za niezgodne z prawem;
termin przedawnienia nie biegnie w czasie trwania naprawy lub wymiany towaru, który okazał się niezgodny z umową.

Konsument składając w sklepie reklamację może żądać od sprzedawcy w odpowiedniej kolejności:

– doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową (dokonania na koszt sprzedawcy naprawy, wymiany uszkodzonych elementów, robocizny, demontażu itp.) przez naprawę lub wymianę towaru na nowy (pozbawiony wad) – tutaj koszty dostawy, ponownego zamontowania i uruchomienia itp. ponosi sprzedawca. Sprzedawca jest w tym wypadku związany decyzja klienta o sposobie usunięcia wady;

– jeżeli doprowadzenie do stanu zgodnego z umową (przez naprawę lub wymianę towaru) jest zbyt kosztowne dla sprzedawcy lub naraża konsumenta na duże niedogodności z uwagi na koszty transportu czy znaczną odległość – konsument może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić. Odstąpienie jest możliwe także po nieudanej wymianie czy naprawie – gdy rzecz nadal ma wady; konsument nie może żądać odstąpienia od umowy, gdy niezgodność towaru z umową dotyczy kwestii nieistotnych (istniejące wady nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie czy korzystanie z rzeczy). W takim wypadku można dochodzić pozostałych roszczeń w przedstawionej kolejności. [6]

Źródła:

[1] Art. 556 Kodeksu cywilnego.

[2] Art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

[3] Art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego.

[4] Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).

[5] Art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

[6] Art. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Mieliście kiedyś problemy z reklamacją towaru? Dlaczego? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Jak zabezpieczyć ogród przed ptakami?

Ptaki wnoszą do naszego ogrodu wiele radości, jednak potrafią również wiele zniszczyć i przysporzyć nam sporo kłopotów. Bywa tak zwłaszcza w przypadku ogrodów warzywnych. W ogrodach ozdobnych nie mamy problemu z małymi, latającymi przyjaciółmi. Wręcz przeciwnie powinniśmy ich do nas zapraszać.

Jaki prezent dla kolegi, koleżanki dziecka?

Gdy zbliżają się urodziny najlepszego przyjaciela naszej pociechy przed nim trudne zadanie – wybór prezentu. To dla naszego dziecka szczególnie ważne, aby prezent był nie tylko oryginalny, ale aby zachwycił jego towarzysza zabaw. Jak pomóc dziecku w wyborze prezentu?

Zobacz też

Co warto zobaczyć w Polsce? – Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego jest jedną z najnowocześniejszych, multimedialnych placówek w Polsce. Zwiedzanie tego miejsca w niczym nie przypomina klasycznej wizyty w muzeum. Tutaj zdobywa się wiedzę w sposób aktywny, wykorzystując do tego celu wszystkie zmysły. Zwiedzaniu towarzyszą dźwięki bombardowanego miasta. Zwiedzający oglądają filmy, słuchają wiadomości czy przeglądają kartoteki. Pod dachem budynku wisi samolot, który dostarczał żywność i broń powstańcom.

Na czym polega organizacja dużego eventu?

Oglądając widowiskowe eventy, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wielki był ogrom pracy i jak różnorodne zadania mieli do...

Lampy LED – dlaczego warto wybrać to rozwiązanie?

50 000 godzin! Tyle wynosi średni czas pracy żarówki LED. Oznacza to, że jedna żarówka ledowa, może pracować nieprzerwanie...

Może Cię zainteresuje: