Prawo Kiedy kopiowanie muzyki i filmów jest legalne?

Kiedy kopiowanie muzyki i filmów jest legalne?

-

Dozwolony użytek prywatny daje możliwość darmowego korzystania z już rozpowszechnionego utworu, za wyjątkiem stawiania budowli architektonicznych i korzystania z elektronicznych baz danych. Obejmuje on korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. [1] Jeśli mieści się to w granicach zgodnego z prawem korzystania z utworu, możliwe jest przejściowe lub incydentalne kopiowanie go, o ile nie ma samodzielnego znaczenia gospodarczego. [2] Zatem można skopiować płytę lub książkę pożyczoną od brata, kolegi bądź wujka i zachować tę kopię dla siebie.

Nierozwiązywalnym problemem wydaje się być natomiast pojęcie „kręgu osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego”. Wskazówką może być tu jednak Wyjaśnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki, iż osoby pozostające ze sobą w związku towarzyskim znają się, podtrzymują więzy towarzyskie i nie są jedynie grupą formalną bardzo luźno związanych ze sobą osób. [3]

Natomiast według doktryny prawa pojęcie „pojedynczych egzemplarzy” należy po prostu rozumieć jako zakaz sporządzania nieograniczonej liczby kopii. [4]

Kolejną kwestią sporną może być licencja narzucona przez właściciela lub dyspozytora praw autorskich, która ogranicza nasze prawo do korzystania, a więc w tym przypadku również kopiowania utworu. Bardzo często kupujemy płytę i dopiero po jej rozpakowaniu dowiadujemy się, że ma nas obowiązywać taki zakaz. Należy w tym przypadku odnieść się do przepisów, zgodnie z którymi mamy prawo zgodnego z przeznaczeniem utworu i jego charakterem oraz do zwyczaju w przypadkach, gdy w umowie nie określono sposobu korzystania. [5] Wydaje się więc, że w takich przypadkach kopiowanie jest dozwolone.

Natomiast prawo zupełnie inaczej podchodzi do programów komputerowych, za kopiowanie których grożą nie tylko sankcje cywilne, ale i karne. Osoba, która legalnie weszła w posiadanie programu, może go zwielokrotniać, tłumaczyć, przystosowywać i zmieniać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. [6]

Zabroniono rozpowszechniania, z naciskiem na użyczanie i najem. Jeśli czynności wymienione w dwóch poprzednich zdaniach nie są „niezbędne”, dozwolone będą tylko za zgodą twórcy. Ustawodawca zezwolił jednak na sporządzenie „kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu”. W tym wypadku wyraźnie dano do zrozumienia, że można sporządzić tylko jedną kopię. Sam przymiotnik „zapasowa” wskazuje zaś, że możemy właściwie korzystać z niej w przypadku uszkodzenia lub utraty programu. Dlatego też zaznaczono w ustawie, iż jeśli umowa nie stanowi inaczej, nie można tej kopii używać równocześnie z programem.

Źródła:

[1] art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[2] art. 23 [1] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[3] Wyjaśnienie Ministerstwa Kultury i Sztuki 1996, zn. DPA.024/313/96, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe. Warszawa 2002, s.493

[4] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, Kraków, s. 63- 64.

[5] art. 49 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

[6] art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

WARTO PRZECZYTAĆ

Zapalenie pochwy – leczenie

Zapalenie pochwy zawsze jest zaburzeniem naturalnej równowagi biologicznej tego narządu. By leczenie choroby było skuteczne, musi być prowadzone z rozmysłem. Najlepiej u obojga partnerów seksualnych w tym samym czasie.

Kredyt walutowy na mieszkanie – opłaca się?

Każdy kredyt w obcej walucie wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Jest ono oczywiście związane z kursem danej waluty. Oprocentowanie kredytów walutowych jest oparte o notowania europejskich rynków pieniężnych, czyli na tak zwanym Liborze czy Euriborze i jest zdecydowanie niższe niż kredytów złotówkowych.

Zobacz też

Co grozi za znęcanie się psychiczne, fizyczne?

Znęcanie się nad drugim człowiekiem to poważne przestępstwo, za które grożą surowe kary nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Meble ogrodowe nie tylko do ogrodu

Przyjemność płynąca ze spożywania posiłków na świeżym powietrzu jest oczywista. Ożywcze śniadania w promieniach wschodzącego słońca dodają animuszu i...

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem do Maroka?

Maroko to popularny cel turystycznych wyjazdów. Północno-zachodnia część Afryki zachwyca orientalnym klimatem, błękitnymi falami Oceanu Atlantyckiego oraz pustynnymi terenami...

Może Cię zainteresuje: