Kiedy ma miejsce bezprawne rozwiązanie umowy o pracę?

Prawo    
ocena

W praktyce zdarza się naruszanie przez pracodawców przepisów dotyczących rozwiązywania umów z pracownikami bez wypowiedzenia. Jakie uprawnienia posiada pracownik zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia? Podajemy kluczowe wskazówki.

Kiedy ma miejsce bezprawne rozwiązanie umowy o pracę?

photoxpress.com

Pracownik, z którym rozwiązano umowę bez wypowiedzenia w sposób niezgodny z przepisami prawa, może zgłosić do sądu pracy roszczenie o:

- Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Sąd pracy może orzec, że roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe m. in. jeżeli między pracodawcą a pracownikiem istnieje konflikt, przywrócenie do pracy zwolnionego pracownika z różnych przyczyn mogłoby obniżyć morale zespołu. Pracownicy, wobec których nie można orzec, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe to: zatrudnieni, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

Pracownikowi, który został przywrócony do pracy na tym samym stanowisku przysługuje także wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc, a jeżeli bezprawnie zwolniona została pracownica w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego lub osoba, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy. Przywrócony pracownik musi w ciągu 7 dni wyrazić gotowość podjęcia pracy, w przeciwnym wypadku pracodawca przestaje być zobowiązany do ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika.

- Odszkodowanie. Przyznawane jest pracownikowi jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia oraz gdy pracownik żądał przywrócenia do pracy, a sąd pracy uznał to roszczenie za niemożliwe lub niecelowe. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia lub w przypadku rozwiązania umowy o pracę, zawartej na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

 

 Źródła:

[1] Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?, GazetaPraca.pl, dostępny w Internecie: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,79441,6369638,Jakie_uprawnienia_przysluguja_pracownikowi_w_razie.html.

[2] Oddział 6 - Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, eGospodarka.pl, dostępny w Internecie: http://www.prawo.egospodarka.pl/5432,Oddzial-6-Uprawnienia-pracownika-w-razie-niezgodnego-z-prawem-rozwiazania-przez-pracodawce-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia,1,44,1.html.

Znaleźliście się w takiej sytuacji? Zamierzacie zgłosić sprawę do sądu pracy? Na jakie rozwiązanie byście liczyli? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 4 =