Kiedy można serwisować produkt?

Prawo    
ocena

Serwisowanie towaru polega nie tylko na naprawie wadliwego produktu, lecz także na dokonywaniu przeglądów sprzętu i oceny stanu jego zużycia. Serwisowanie towarów nie jest prawnie uregulowane, ale wiąże się bezpośrednio z instytucją gwarancji konsumenckiej udzielanej przez producenta lub sprzedawcę towaru.

Dokument gwarancyjny uprawnia nas do skorzystania z usług serwisu w celu usunięcia przyczyny wadliwego działania rzeczy, ale także może nakładać na kupującego obowiązki. Gwarancja w wielu wypadkach jest dla konsumenta korzystniejsza niż rękojmia, zwłaszcza jeżeli zależy nam na tym, aby produkt pozostał w doskonałym stanie technicznym przez wiele lat. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji można reklamować towar niezgodny z umową sprzedaży. (1)

Dokument gwarancyjny i zasady gwarancji mogą w każdym wypadku być inne – opiera się on bowiem na oświadczeniu gwaranta i wskazanych przez niego wzajemnych uprawnieniach i obowiązkach wynikających z gwarancji.

Gwarancja producenta (najczęściej udzielana na sprzęt elektroniczny, maszyny czy samochody) obejmuje często dodatkowe, bezpłatne usługi serwisowania – zatem przeglądów i oceny zużycia poszczególnych części produktu, zaś za dopłatą – ich usunięcie na miejscu. Odpłatność takiej usługi jest uzależniona od tego, czy uszkodzenie lub zużycie wynika z wady fabrycznej, czy z normalnego użytkowania sprzętu. Niekiedy w dokumencie gwarancyjnym producent towaru zastrzega, że stracimy gwarancję, gdy w razie awarii naprawy podejmie się inna, wybrana przez nas firma – nie zaś wskazany przez producenta serwis. Od dokonywania regularnych przeglądów zależy także to, czy nie stracimy gwarancji lub czy ulegnie ona przedłużeniu. Niekiedy też (co zostaje wprost zaznaczone przy dokonywaniu sprzedaży produktu) montażu i serwisowania musi dokonać autoryzowany przez producenta przedsiębiorca, gdyż taki montaż jest warunkiem udzielenia gwarancji. W powyższy sposób producent pozwala nie tylko zarobić firmie montażowej, lecz uwalnia się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wady powstały wskutek nieprawidłowego zamontowania rzeczy czy sprzętu. Konsument wybierając, czy chce zachować warunki gwarancji podejmuje ryzyko jej utraty w przypadku dokonania samowolnych napraw czy po zerwaniu plomb, lecz zachowuje nadal roszczenia przysługujące mu z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży.

Korzystanie z serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym zależy od konsumenta. Nie można prawnie nałożyć żadnych sankcji na konsumenta za złamanie warunków gwarancji – poza rzecz jasna utratą przywilejów z niej wynikających. Najczęściej w dokumentach gwarancyjnych i zasadach udzielenia gwarancji przez producenta można znaleźć następujące zapisy:

- kupujący ma obowiązek serwisowania towaru wyłącznie u producenta pod rygorem utraty gwarancji;

- w przypadku awarii nabywca jest zobowiązany dostarczyć towar do punktu serwisowego na adres podany w książce gwarancyjnej (takich punktów może być wiele i można zawsze wybrać ten, który jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania);

- wszystkie produkty znajdujące w naszej ofercie objęte są gwarancję producenta; podstawą dla skorzystania z gwarancji jest paragon lub faktura VAT (dowód zakupu), którą trzeba zachować wraz z dokumentem gwarancyjnym;

- w przypadku braku wcześniej wymienionych dokumentów roszczenia związane z serwisowaniem towaru stają się niemożliwe – ale (o czym już producent nie wspomina) zawsze przysługują nam roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową;

- sprzęt należy dostarczyć na własny koszt kurierem na adres naszej firmy w celu dokonania wymiany lub naprawy z dołączoną krótką adnotacją dotyczącą rodzaju usterki. Realizacja naprawy trwa od 14 do 28 dni. Naprawiony sprzęt do klienta odsyłamy na koszt własny.

1) Art. 13 ust. 4 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego

Czy zdarzyło Wam się oddać zakupiony produkt do serwisu? Jak to się odbyło? Czy mieliście jakieś problemy? Dajcie znać w komentarzu.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =